De stof furfural wordt verkregen uit landbouwgewassen, zoals haver en tarwe. De geur en smaak worden beschreven als zoet, houtachtig, broodachtig en lijkend op karamel.


Algemeen gebruik
Vanwege de aangename smaak van furfural wordt deze stof gebruikt als smaakstof in een groot aantal verschillende voedingproducten en dranken.

Toepassing binnen de tabaksindustrie

Furfural is van nature aanwezig in tabaksbladeren en komt hoofdzakelijk vrij in tabaksrook tijdens het branden van een sigaret. Daarnaast wordt het gevormd tijdens het verbranden van andere tabaksadditieven (zoals suikers en sorbitol). De rook die tijdens het roken van één sigaret wordt geïnhaleerd bevat rond 12 microgram furfural.

Vanwege de geur en smaak van furfural ligt het voor de hand om deze stof als smaakstof toe te voegen aan tabaksproducten. Er is echter nagenoeg geen informatie beschikbaar over het gebruik van furfural door de tabaksindustrie. In Nederland heeft slechts één producent aangegeven furfural aan hun sigaretten toe te voegen, als smaakstof. Furfural als tabaksadditief vormt in dat geval 0,03% van het totale gewicht van de tabak die gebruikt wordt in één sigaret.

Schadelijke gezondheidseffecten
Furfural is een zeer reactieve stof waarvan bekend is dat het irritatie van de luchtwegen veroorzaakt bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden. Echter, bij de kleine hoeveelheden furfural die voorkomen in tabaksrook is het onwaarschijnlijk dat het irritatie veroorzaakt. Of furfural reageert met andere stoffen in sigarettenrook is onduidelijk.

Tot op heden heeft geen enkel onderzoek aangetoond dat blootstelling aan furfural in sigarettenrook bij mensen kankerverwekkend zou kunnen zijn. Er is echter wél bewijs dat furfural de ontwikkeling versnelt van soorten kanker die worden veroorzaakt door andere in de tabaksrook aanwezige stoffen.

Invloed op de rookverslaving
Het is nog onbekend of de aanwezigheid van furfural in tabaksrook het roken van sigaretten aantrekkelijker maakt. Er zijn eveneens geen onderzoeksresultaten beschikbaar die erop wijzen dat furfural de kans op verslaving aan sigaretten vergroot.

© Afbeelding: Federal Office of Public Health FOPHFederal Office of Public Health, Switserland