Op deze pagina staan verwijzingen naar informatie over specifieke additieven.

De belangrijkste additieven

Op de onderliggende pagina's wordt uitleg gegeven over de belangrijkste additieven. Deze teksten zijn vertalingen van fact sheets over tabaksadditieven die door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geschreven zijn of door het Duitse Cancer Research Centre (DKFZGerman Cancer Research Center).

Klik op de links voor meer informatie.