Er is onrust over het gebruik van e-sigaretten. In de VSVerenigde Staten wordt een verband vermoed tussen ernstige longklachten en het gebruik van e-liquids, de vloeistoffen die in de e-sigaret worden verdampt. Klachten van deze patiënten zijn zo ernstig dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen, en soms ook beademing nodig was. Enkele patiënten zijn overleden.  Veel, maar niet alle, patiënten in de VS geven aan e-liquids met THC gebruikt te hebben; een stof die in cannabis zit. Toch is het niet zeker dat dit dé oorzaak van de klachten is. De Amerikaanse CDCCenters for Disease Control and Prevention en de FDAFood and Drug Administration  onderzoeken momenteel de samenstelling van e-liquids die door patiënten met ernstige klachten zijn gebruikt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft contact met CDC en FDA over dit onderzoek.

Zijn er in Nederland gevallen van ernstige longklachten door e-liquids?

De Nederlandse (long)artsen, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALTNederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose), zijn alert op signalen van ernstige gezondheidsklachten in Nederland en hebben enkele gevallen gemeld. De artsen onderzoeken momenteel het verband met e-liquids en vergelijken de ziekteverschijnselen met die van patiënten in de VSVerenigde Staten.

Hoe signaleren we klachten in Nederland?

Het verband tussen longklachten en de e-sigaret is niet altijd duidelijk. Meldingen van gezondheidsklachten kunnen daarom bij verschillende instanties belanden. In Nederland wordt daarom een netwerk ingeschakeld dat onverwachte en onbekende gezondheidsklachten uitwisselt. Dit netwerk is bedoeld om klachten door illegale geneesmiddelen te signaleren. Hierin zijn het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVICNationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ), bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen , het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) vertegenwoordigd. Het verzamelt nu, aangevuld met het Trimbos-instituut en de NVALT, ook signalen over ernstige gezondheidsklachten door e-sigaretten. Het netwerk roept artsen op om mogelijke gevallen telefonisch te melden bij NVIC (030-274 8888, 24/7 bereikbaar). Ook worden e-liquids die deze patiënten hebben gebruikt, verzameld. Het RIVM gaat de samenstelling van deze producten onderzoeken.

Verbod op e-sigaretten of smaakstoffen in e-sigaretten in andere landen

Een andere reden voor de onrust over e-sigarettengebruik is dat enkelelanden maatregelen hebben aangekondigd tegen e-sigaretten of e-liquids. In India wordt bijvoorbeeld de import, productie en verkoop van e-sigaretten verboden. De VS hebben aangekondigd de smaken die aan de e-liquids worden toegevoegd, te gaan verbieden. In San Francisco is de verkoop inmiddels verboden.
De maatregelen staan los van de ernstige longklachten in de VS. Aanleiding is bezorgdheid over de grote populariteit van e-sigaretten onder jongeren. Onder andere het RIVM vermoedt dat de grote variatie aan smaken die aan het product worden toegevoegd, het aantrekkelijker maakt om te gaan vapen. Via de e-sigaret zouden jongeren eerder verslaafd raken aan producten met nicotine.