Tabaksrook bevat naast nicotine ruim 6000 andere stoffen. Veel van deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen leiden tot het ontstaan van chronische longaandoeningen (zoals COPD chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease)), kanker en hart- en vaatziekten. In Nederland sterven jaarlijks zo’n 20.000 mensen als gevolg van roken. Gemiddeld leven rokers 5 tot 10 jaar korter dan niet-rokers.

Hoeveelheden van stoffen in rook verlagen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization )) adviseert om de hoeveelheden van een aantal stoffen in tabaksrook te verlagen. Hiermee wordt beoogd de gezondheidsschade veroorzaakt door tabaksrook te beperken. Ook moet zo voorkomen worden dat er nieuwe tabaksproducten op de markt komen die een grotere gezondheidsschade veroorzaken.

De WHO heeft negen stoffen gekozen. Via de links hieronder wordt per stof informatie gegeven over de aard van de stof, de vorming en het aandeel van de stof in tabaksrook, schadelijke gezondheidseffecten en, wanneer bekend, de invloed van de stof op de rookverslaving.

Criteria voor keuze van stoffen

De negen stoffen zijn gekozen op basis van:

  • Het veroorzaken van schadelijke gezondheidseffecten
  • De hoeveelheid van de stof in de rook in relatie tot de schadelijkheid van de stof (risico)
  • Het verschil in hoeveelheid van de stof in de rook tussen verschillende merken
  • De mogelijkheden om het gehalte van de stof in de rook te verlagen door aanpassingen in het productieproces
  • De verwachting dat wanneer de hoeveelheid van deze stof vermindert, er ook minder van vergelijkbare stoffen in de rook komen

Beoordeling schadelijkheid

De door de WHO gekozen stoffen zijn maar enkelen in het mengsel van duizenden stoffen waaruit tabaksrook bestaat. De schadelijkheid van een enkele stof in dit complexe mengsel kan daardoor niet afzonderlijk beoordeeld worden. De stof kan bijvoorbeeld reageren met andere componenten in de rook wat de schadelijkheid van het totale mengsel kan beïnvloeden.

Blootstelling aan stoffen in rook

De hoeveelheid van iedere afzonderlijke stof in rook is niet voor elk tabaksproduct gelijk. Aan hoeveel van een stof iemand wordt blootgesteld is afhankelijk van het type product (zoals sigaret of sigaar), het merk (vanwege het soort tabak, soort filter en de gebruikte additieven) en van het rookgedrag (hoeveel trekjes iemand neemt en hoe diep hij de rook inhaleert).

Het RIVM ontwikkelt methoden om de hoeveelheden van verschillende stoffen in tabaksproducten of in rook daarvan te meten. Deze informatie kan gebruikt worden om de schadelijkheid te beoordelen.