De Nederlandse tabakswetgeving volgt deels uit internationale richtlijnen. In sommige landen zijn smaak verbeterende toevoegingen verboden.

Op 3 april 2014 is de nieuwe Europese Richtlijn voor de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten gepubliceerd. Deze Richtlijn 2014/40/EUEuropean Union heeft als doel de gezondheid van alle Europese burgers te beschermen. Deze Richtlijn vervangt de Richtlijn 2001/37/ECEuropean Commission die is opgenomen in de Nederlandse Tabakswet. De nieuwe Richtlijn dient twee jaar na publicatie te zijn opgenomen in de nationale wetgeving.

In Nederland moeten tabaksfabrikanten informatie indienen. Zie info voor leveranciers.

Nederland en de Europese Unie zijn beide toegetreden tot het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTCFramework Convention on Tobacco Control). Het FCTC beoogt het gebruik van tabak te verminderen en telt wereldwijd ruim 170 partijen. Artikel 9 van het FCTC gaat over de samenstelling van tabaksproducten, inclusief de additieven. Volgens Artikel 10 van de FCTC moeten tabaksfabrikanten deze samenstelling bekend maken aan de overheid van het land waar ze producten op de markt zetten.

Het FCTC beveelt aan om het gebruik van smaak verbeterende additieven, zoals suikers, menthol en vanille, te verbieden of te reguleren. Deze additieven dragen er namelijk aan bij dat mensen gemakkelijker beginnen met roken en hiermee doorgaan. In de EU zijn daarom met ingang van de richtlijn 2014/40//EC producten met een kenmerkend aroma verboden. Mentholsigaretten zijn hiervan uitgezonderd tot 20 mei 2020. Ook in landen als de Verenigde Staten, Canada en Brazilië is het toevoegen van smaak verbeterende additieven aan tabak (deels) verboden.