Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het aanleveren van informatie over tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen.

Wanneer en hoe moeten de retributies worden betaald?

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is de organisatie die de notificaties zal verwerken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de handhavingsautoriteit van de Nederlandse Tabaks- en rookwarenwet, zal een factuur sturen voor de totale kosten van de notificaties.
 • Als de importeur bekend is, stuurt de NVWA de rekening naar de importeur.
 • Meer informatie over het innen van de retributies staat op de website NVWA retributies.
 • Indiening van informatie over e-sigarettenproducten voor 20 november 2016 is kosteloos.
 • Meer informatie over de Nederlandse tarieven vindt u op de website Officiële Bekendmakingen van de rijksoverheid.

Wanneer moet voor een product de retributie worden betaald?

 • Als een product een andere samenstelling heeft.
 • Als een product dezelfde samenstelling heeft, maar op de markt komt met bijvoorbeeld een andere presentatie, merknaam, merkkarakteristieken.

Wie mag de informatie indienen?

 • De importeur is verantwoordelijk voor het in (te laten) dienen in het EUEuropean Union -CEG-systeem van de informatie van de producten die hij in de handel brengt.
 • De importeur kan zelf de gegevens indienen of gebruik maken van een inbrenger; bijvoorbeeld de producent.

Waar moet de relatie tussen importeur en indiener worden ingevuld?

De importeur dient te regelen dat hij en zijn producten herkenbaar in het EU-CEG-systeem staan. Hiervoor zijn twee opties:

 1. De importeur dient zelf de informatie in.
 2. De importeur laat de producent voor hem indienen. In dit geval moet uit het EU-CEG-Systeem de relatie zijn af te leiden. Dit kan bijvoorbeeld in het veld “Indiener heeft aangesloten onderneming” (als de producent een aandeel heeft in het bedrijf van de importeur) of het veld “Indiener wijst inbrenger aan”.

Wanneer moeten de verkoopgegevens worden ingediend?

 • Producenten en importeurs dienen de gegevens jaarlijks te verstrekken. Zij verstrekken de gegevens vóór 15 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Hoe wordt bekend gemaakt of de informatie juist is en producten worden toegelaten op de Nederlandse markt?

 • Het EU-CEG-systeem geeft de indiener een bevestiging dat de informatie succesvol is geregistreerd.
 • Het RIVM controleert of de informatie volledig en juist is ingevuld in het EU-CEG-systeem.
 • Producten worden niet goed- of afgekeurd.
 • Het RIVM geeft geen bevestiging van genotificeerde producten.
 • Daarom is voor dit doel geen link beschikbaar naar een lijst met de genotificeerde producten.

Wat moet worden ingevuld als een veld niet van toepassing is?

Het ontwikkelteam van de EU-CEG adviseert om “0” in te vullen als een veld niet van toepassing is bij een bepaald (onderdeel van een) product.

Aan welke voorschriften moeten e-sigaretten en navulverpakkingen nog meer voldoen?

Zie voor informatie hierover de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, Vraag en antwoord e-sigaretten en navulvloeistoffen.

Wat zijn de nieuwe regels voor e-sigaretten zonder nicotine?

Per 1 juli 2018 zijn de nieuwe regels voor e-sigaretten zonder nicotine volledig van kracht geworden. De eisen voor e-sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine sluiten, waar mogelijk, bij de eisen voor e-sigaretten en navulverpakkingen met nicotine.

Zie voor meer informatie hierover de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, Rapportageverplichting producenten, importeurs, groothandelaren.

Wat zijn de nieuwe regels voor nieuwsoortige tabaksproducten?

Vanaf 1 juli 2018 is de verplichting ingegaan om een exemplaar van het nieuwsoortig tabaksproduct en het eventueel daarbij benodigde hulpmiddel aan het RIVM toe te zenden. Voor de overige producten behoeft slechts op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een exemplaar van het gewijzigde product te worden toegezonden aan het RIVM. Het RIVM ontvangt deze gegevens en producten namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het adres waar de producten naartoe gestuurd kunnen worden is:
Directeur Volksgezondheid en Zorg (V&ZVolksgezondheid en Zorg)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Waar is meer informatie te vinden over tabaks- en rookwaren?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, Roken en tabak.

Waar kunnen TPD gerelateerde vragen worden gesteld over tabaks- en rookwaren die niet over de indiening van informatie gaan?

Dergelijke vragen kunt u stellen via de website Vraag stellen aan de NVWA.

Waar is meer informatie te vinden over e-sigaretten?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, E-sigaretten en navulvloeistoffen.