Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Taenia solium (cysticerose, varkenslintworm) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Inzend informatie Taenia solium diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
identificatie
 • proglottide in feces
 • -
 • 14 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)
 • L.M. Kortbeek
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2742372
 • L22202
 • -
cestode PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)
 • proglottide, biopt*, liquor*
 • Sequencing wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de resultaten wordt door RIVM-IDS gedaan.
 • 30 d
 • L22204 + L22205
 • -
antistofbepaling immunoblot
 • serum*, liquor*
 • -
 • 14 d
 • -
 • -
PCR
 • vlees, evt. humaan materiaal
 • research
 • onbekend
 • RIVM-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)
 • J. van der Giessen
 • -
 • 030-2743926
 • -
 • -
PCR
 • feces
 • -
 • 1 d
 • -
 • -
serologie
 • onbekend
 • validatie onbekend
 • onbekend
 • AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam ) Amsterdam
 • -
 • -
 • 020-5663026
 • -
 • -