Preventie Taenia

Lintwormen bij de mens (T.saginataT.solium) worden vaak alleen opgemerkt als er proglottiden gevonden worden. Dan kan een speciaal anti-wormmiddel de lintworm bestrijden. 
Slachthuiscontrole moet ervoor zorgen dat er geen vlees in omloop komt waarin de blazen zitten. Goede verhitting tijdens vleesbereiding kan er ook voor zorgen dat er geen gevaar meer is voor de mens.