Door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (per 1 januari 2020) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie . De tarieven zijn vastgesteld conform de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de download 'Door VWS vastgestelde tarieven 1 januari 2020', (zie bijlage: Laboratoriumtarieven PSIE in 2020. )

 U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.