Door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (per 1 januari 2020) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie . Met VWS is overeengekomen de tarieven voor 2020 te indexeren. Indexering is door de NZANederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op 1,74 % (zie https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten).

U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.