Door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (per 1 januari 2019) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIEPrenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation. Met VWS is overeengekomen de tarieven 2019  te indexeren. Indexering is door de NZANederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op 3,75 % (zie www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/).

 U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.