Voor het project grafiet en gezondheid 2019 heeft het RIVM een klankbordgroep ingericht. Deze klankbordgroep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, 8 inwoners van de IJmond en 5 experts. De taken van deze leden zijn:

 • Kritisch meekijken en accorderen van de stappen en tussentijdse bevindingen
 • Inbrengen van perspectief bewoners
 • Meedenken over juiste communicatie en manieren van verspreiding

Er zijn in totaal drie bijeenkomsten. Hieronder staan per bijeenkomst het doel en resultaat van de bijeenkomst, de verslagen en de bijbehorende stukken.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 april 2019. Hierin zijn het kader van het project en de rol van de klankbordgroep vastgesteld. Daarnaast is het proces en het resultaat van het inventariseren en het groeperen van de vragen besproken. De lijst met vragen is vastgesteld.

 • Verslag van de bijeenkomst en bijlagen:
  • Bijlage 1 Projectbeschrijving
  • Bijlage 2 Procesbeschrijving van verzamelen en groeperen vragen
  • Bijlage 3 Presentatie RIVM tijdens de klankbordgroep
  • Bijlage 4 Vastgestelde lijst met vragen over luchtkwaliteit en gezondheid die het RIVM gaat beantwoorden

De tweede bijeenkomst vond plaats op 3 juni 2019. De leden van de klankbordgroep bespraken de vragen en antwoorden over de algemene luchtkwaliteit en gezondheid en de rapportage over grafietregen. Deze is gepubliceerd op 4 juni 2019. 

De derde bijeenkomst vond plaats op 11 juli 2019. De leden van de klankbordgroep bespraken uitgangspunten en onderwerpen voor vervolgonderzoek.