Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert diagnostisch onderzoek uit naar Clostridium tetani (tetanus). U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.
 

Meldingsplicht
Tetanus is een Groep C meldingsplichtige infectieziekte.

Inzend informatie Clostridium tetani diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • #
 • -
PCRpolymerase chain reaction (tetanospasmine gen)
 • reinkweek
 • na overleg
 • 1 d
 • #
 • -
antistofbepaling immuunstatus onderzoek
 • serum*
 • -
 • 7-10 d
 • L10601
 • -