Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling.

Vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kunt u mailen naar info@rivm.nl.