De voorwaarden voor de start met de toelatingsprocedure voor AIOS zijn dezelfde als die voor medisch specialisten, met dien verstande dat de AIOS voorafgaand aan de beoogde RGSRegistratiecommissie Geneeskundig Specialisten-registratie (voorheen MSRCMedisch Specialisten Registratie Commissie) als MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-arts al aan de toelatingsprocedure kan beginnen.

Voordat de AIOS toegelaten wordt tot de uitvoering van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, dient hij/zij net als de andere endoscopisten minimaal 500 coloscopieën (lifetime) te hebben uitgevoerd. Daarnaast dient hij/zij 50 poliepectomieën  in het jaar voorafgaand aan de toelating te hebben uitgevoerd en in het bezit te zijn van een RGSRegistratiecommissie Geneeskundig Specialisten-registratie.