Bureau Biosecurity heeft twee toolkits ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn om u een beeld te geven van de huidige stand van zaken ten aanzien van biosecurity binnen uw organisatie. Deze toolkits zijn bedoeld voor organisaties die werken met biologische agentia of daar regelmatig mee te maken krijgen.

Ga voor meer informatie naar de website: www.bureaubiosecurity.nl/toolkit