Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Toxoplasma gondii (toxoplasmose, congenitale toxoplasmose) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Inzend informatie Toxoplasma gondii diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)
 • liquor*, biopt*, punctaat, vruchtwater*
 • -
 • 21 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)
 • L.M. Kortbeek
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2742372
 • L23107
 • -
antistofbepaling IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G), IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M), Immunoblot, ISAGA
 • serum*, liquor*
 • -
 • 14 d
 • L23108 + L23109 + L23103 +L23502
 • -
latex agglutinatie + ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent assay (Enzyme-Linked Immunosorbent assay) IgG
 • serum*
 • -
 • 14 d
 • L23501 + L23108
 • -
PCR
 • organen
 • research
 • onbekend
 • RIVM- Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)
 • J. van der Giessen
 • -
 • 030-2743926
 • -
 • -
PCR
 • onbekend
 • validatie onbekend
 • onbekend
 • AMC Academic Medical Center (Academic Medical Center) Amsterdam
 • -
 • -
 • 020-5663026
 • -
 • -
PCR
 • biopt, liquor, VOK, volbloed, vruchtwater
 • -
 • 1 d
 • Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -
PCR
 • liquor, oogvocht, uitstrijk, bloed, vruchtwater
 • -
 • 1 d
 • -
 • -
PCR
 • volbloed, BAL, overig
 • -
 • 1-3 d
 • LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum) Leiden
 • L. van Lieshout
 • e.a.van_lieshout@lumc.nl
 • 071-5263858
 • -
 • -
PCR
 • Bloed, Liquor, Biopt
 • -
 • onbekend
 • Radboud UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Nijmegen
 • -
 • -
 • 024-3614356
 • -
 • -
ELFA, EIA Treponema antistoftest (Treponema antistoftest)
 • oogvocht, liquor
 • -
 • 7 d
 • UMC Utrecht
 • -
 • -
 • 088-7557639
 • -
 • -
PCR
 • alle lichaamsvloeistoffen
 • -
 • 2 d
 • UMC Utrecht
 • -
 • -
 • 088-7557639
 • -
 • -