Al doende leert men: ‘Innovatie in de infectieziekte bestrijding’

Na drie jaar ondergedompeld te zijn geweest in één van de meest interessante facetten van infectieziektebestrijding, een pandemie, vinden op alle niveaus evaluaties plaats. Worden knelpunten blootgelegd en geleerde lessen gedeeld.  Overal worden nieuwe ideeën ontwikkeld  en door het denken buiten bestaande kaders ontstaan interessante nieuwe werkwijzen.  Het innoveren is in volle gang en  dit schept vele mogelijkheden, maar denken we ook na over de nieuwe problemen? Wat is er allemaal mogelijk met de huidige technologie en kunnen we verworven mogelijkheden verder uitbreiden voor andere toepassingen in de infectieziektebestrijding? 

 Over deze en andere vragen gaat het op de 30ste Tranmissiedag die we na drie lange jaren eindelijk weer kunnen organiseren. Heel graag tot ziens op de 28e maart! 

Programma

 

   
08:30 Registratie en ontvangst deelnemers
   
Sessie I  
   
09:30-09:35

Opening door dagvoorzitter | Saskia van Egmond (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland)

   
09:35-09:45

Welkom en introductie Prof. Dr. Jaap van Dissel  (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM )

   
09:45-10:15

Innovatie in de Infectieziektebestrijding | Dr. Tjalling Leenstra (arts M+G, centrumhoofd LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding))

   
10:15- 11:15 Innovatie;  technologie schept nieuwe mogelijkheden maar ook ‘nieuwe’ problemen|Prof. dr. Toine Pieters (Universiteit Utrecht) |
   
11:15-11:45 Pauze met koffie & thee
   
11:45-12:15 Van onmogelijkheden naar mogelijkheden voor data-sharing ten behoeve van snelle bronopsporing voedseluitbraken: een model voor andere toepassingen? | Dr. Eelco Franz (Hoofd afdeling epidemiologie en surveillance enterale infecties en zoonosen) 
   
12:15-13:30 Postersessie
   
12:30-13:30 Lunch
   
Sessie II  
   
13:30-14:30 Innoveren met AI: kansen en uitdagingen Prof. dr. Sandjai Bhulai en Prof. dr. Rob van der Mei (Centrum Wiskunde & Informatica en Vrije Universiteit Amsterdam)
   
14:30–15:30 Workshops 
   
  1.  Innovatie in Bron- en Contact Opsporing
  2. “Met een gezonde planeet kunnen we veel (infectie)ziekten voorkomen.”
  3. ”Rioolwater als graadmeter van de gezondheid” 
  4. Escaperoom “the Veekijker experience”
  5. Kan de (schurft)Mijt innoveren? 
 

6.  Inzicht en overzicht in data

  7. Een aanstekelijk spel; ontdek jij de bron?
   
15:30-15:45 Pauze met koffie & thee
   
Sessie III  
   
15:45-16:30 Drie plenaire poster pitches van 10 minuten | Uitreiking Jim van Steenbergen posterprijs
   
16:30 Borrel en napraten
   

 

Toelichting op de Workshops

Workshop 1: Innovatie in Bron- en Contact Opsporing

​​In deze workshop worden onderzoeken en de praktijk met betrekking tot bron- en contact onderzoek (BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek)) in de infectieziektebestrijding besproken. Na een introductie van de CONTROL-study (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam) over de kwaliteit van BCO tijdens de coronapandemie volgen inzichten uit interview- en vragenlijstonderzoeken over burgerbetrokkenheid bij het BCO (RIVM), de toepassing van - en ervaringen met het ‘CoronaCare’ systeem (GGD Utrecht) en resultaten van onderzoek naar BCO bij minder taal- digitaal vaardige doelgroepen (GGD Rotterdam). U wordt daarna uitgedaagd om mee te discussiëren over de mogelijkheden om het BCO in de toekomst te verbeteren.

Workshopleider: Jim van Steenbergen

Workshop 2: “Met een gezonde planeet kunnen we veel (infectie)ziekten voorkomen.”

Planetaire gezondheid is de interdisciplinaire benadering van het verband tussen de mondiale milieuveranderingen en de menselijke gezondheid. Het gaat daarbij om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit maar bijvoorbeeld ook om grootschalige milieuvervuiling, ontbossing, erosie en andere door de mens veroorzaakte veranderingen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Die risico’s zijn onder meer infectieziekten, problemen met voedsel- en drinkwatervoorziening, migratie en conflict en mentale gezondheid. 

Workshopleiders: Inge van Jaarsveld /Anniek Reinhold

​Workshop 3: ”Rioolwater als graadmeter van de gezondheid” 

Rioolwater kan een graadmeter voor de gezondheid in Nederland zijn. Veel ziekten die bij een groep mensen voorkomen, zijn in het rioolwater terug te zien. Zo weten we al lang dat polio goed is op te sporen via rioolwater. En ook kunnen we nauwgezet volgen waar het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2) voorkomt en in welke mate. Nu dit virus minder rondgaat, houden we met rioolwatersurveillance een vinger aan de pols om zo mogelijk nieuwe oplevingen vroeg te signaleren. 
Rioolwateronderzoek is daarom nuttig en belangrijk, zeker in samenhang met andere vormen van onderzoek voor de volksgezondheid. Het RIVM wil daarom de rioolwatersurveillance verder verbreden met meer pathogenen. De deskundigen van het RIVM nemen u mee in de zoektocht naar de mogelijkheden. Wat kan, wat is nuttig en haalbaar? En voegt het iets toe aan de bestaande diagnostiek?

Workshopleiders: Team Rioolwater surveillance (RIVM) 

Workshop 4: Escaperoom “the Veekijker experience”

Hoe werkt de landelijke diergezondheidsmonitoring landbouwhuisdieren en hoe linkt deze aan de landelijke zoönosenstructuur? Om dit vanuit het perspectief van uitvoerder van de diergezondheidsmonitoring GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren) te ervaren, is een virtuele escaperoom ontwikkeld. Tijdens deze workshop ga je in teams de uitdaging aan om aan de hand van de signalen en opdrachten een casus op te lossen. Met welke bekende aandoening of ziekteverwekker hebben we te maken? Of is het een nieuwe onbekende? Betreft het een zoönose en is de volksgezondheid in gevaar? De escaperoom geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de humane en veterinaire monitoring op gezondheid en laat zien dat je het meest succesvol bent als je samenwerkt. Geef je op en ervaar zelf hoe het is om ook even deel uit te maken van het veterinaire monitoringsteam. 

Workshopleider: Lotte Roos (GD)

Workshop 5: Kan de (schurft)mijt innoveren?

GGD’en zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met veel casuïstiek met betrekking tot schurftmijt. Wat speelt er, wat is er al bereikt en wat staat ons nog te doen? Neem deel, denk mee en hoor het laatste nieuws.

Workshopleiders: André Meeske (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding))/ Elleke Leclercq (GGD Zuid Limburg)

Workshop 6: Inzicht en overzicht in data

Na het beschikbaar komen van de Regionale Surveillance applicatie Clusterbuster tijdens de Corona pandemie wordt er hard gewerkt dit breder voor infectieziektebestrijding in te zetten. Maar wat is de impact van data? Kunnen we de geleerde lessen van covid-19 hergebruiken op andere GGD thema’s? Sjoerd Wieringa en Gonnie Hulshof prikkelen de aanwezigen stap jij ook weer de workshop uit met ideeën? 

Workshopleiders: Sjoerd Wieringa (RIVM)/ Gonnie Hulshof (GGD Rotterdam)

Workshop 7: Een aanstekelijk spel; ontdek jij de bron? 

Waan jij je een echte detective? Met behulp van een kaartspel, ontwikkeld door de WHO World Health Organization (World Health Organization), voer je in kleine groepjes een voedsel gerelateerd uitbraakonderzoek uit. Je leert data te verzamelen en analyseren (zoals het berekenen van attack rates) en zult daarin begeleid worden door infectieziekte-epidemiologen van de GGD en het RIVM. Deze workshop is ideaal om op een leuke manier meer ervaring op te doen met uitbraakonderzoek! 

Workshopleiders: Regionale Epidemiologie Consulenten 

 

Toelichting op indienen Posterabstracts

Ook dit jaar kun je een poster indienen over infectieziekteonderzoek en innovatieve projecten binnen de openbare gezondheidszorg. Inzendingen die specifiek betrekking hebben op het thema innovatie in de infectieziektebestrijding zijn zeer welkom.  Een selectie hiervan zal plenair worden gepresenteerd tijdens de derde plenaire sessie waarna de Jim van Steenbergen posterprijs zal worden uitgereikt.

Let op: De indiener dient er zelf zorg voor te dragen dat de poster op de Tranmissiedag in geprinte of gedrukte vorm aanwezig is op staand A0-formaat. 

De uiterste inleverdatum voor abstracts en posters is maandag 6 maart 2023. Het indienen van abstracts en de benodigde informatie doet u via dit formulier. Hier kunt u ook al een eventuele digitale versie van de poster uploaden. 

Jim van Steenbergenprijs

De Jim van Steenbergenprijs is een prijs voor de beste poster die vanaf 2017 op de jaarlijkse Transmissiedag infectieziekten wordt uitgereikt. De jury bestaat uit leden van de voorbereidingscommissie die 3 posters selecteren. Deze posters worden plenair gepitcht tijdens het onderdeel 'de Vloer op'. De criteria voor de selectie van de top 3 posters zijn o.a. wetenschappelijke kwaliteit, innovatieve aanpak, relevantie voor de dagelijkse praktijk van infectieziektebestrijding en helderheid van de inzending.

Het publiek van de Transmissiedag stemt na de pitches voor 1 van de 3 posterpresentatoren. Degene met de meeste stemmen wordt winnaar van de Jim van Steenbergenprijs.

In 2017 ging Jim met pensioen, maar hij komt elk jaar trouw naar de Transmissiedag om de prijs aan de winnaar uit te reiken.

Wie is Jim van Steenbergen?

Dokter Jim van Steenbergen (1950) is een arts infectieziektebestrijding die in 1995 verantwoordelijk werd en vorm gaf aan het toen opgerichte LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM Centrum voor infectieziektebestrijding. Vanaf 2011 was Jim ook als onderzoeker werkzaam aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)).

Jim vertelt in een interview vlak voor zijn pensioen:  'Het blijkt dat niet iedereen gemotiveerd is om zijn werk continu te verbeteren. Toch is niet alles slecht. Nederlanders staan bekend als mopperaars, brommers en zeurders over wat niet goed is, maar het resultaat van al dat gezeur is dat er wel heel veel dingen verbeteren. Sinds ik begon met werken: er is enorm veel gebeurd in de ontwikkeling van de infectieziektebestrijding en maar het is ook goed om te blijven mopperen.'
Het tekent Jim dat hij collega’s oproept om kritisch en nieuwsgierig te blijven en soms zelfs te mopperen. Daar komen mooie projecten uit voort waarvan de inzendingen voor de jaarlijkse posterprijs goede voorbeelden zijn.

De prijs

De winnaar gaat niet alleen voor de eer, maar krijgt ook een beeldje van een hoed. 

Posterprijswinnaars en titel poster

2017: Rosa Joosten

2018: Timo Boelsums

2019: Stijn Raven