Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Trichinella (trichinose, trichinellose). U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.
 

Meldingsplicht
Trichinellose is een Groep C meldingsplichtige infectieziekte.
 

Inzend informatie Trichinella diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
antistofbepaling blot en ELISAEnzyme-Linked Immunosorbent assay
 • serum*
 • -
 • 28 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • L.M. Kortbeek
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2742372
 • L23206 + L23201
 • -
PCRpolymerase chain reaction
 • biopt*
 • na overleg. De technische verrichting (of een deel daarvan) wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de resultaten wordt door RIVM-IDS gedaan.
 • -
 • -
 • -
ELISA
 • serum dieren
 • research
 • 8-11 d
 • RIVM-Z&OZoönosen en Omgevingsmicrobiologie
 • J. van der Giessen
 • -
 • 030-2743926
 • -
 • -
PCR
 • vlees, evt humaan materiaal
 • research
 • onbekend
 • RIVM-
 • J. van der Giessen
 • -
 • 030-2743926
 • -
 • -