Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. De oorzaak van verreweg de meeste hinder en slaapverstoring zijn trillingen van goederentreinen. Dit bleek uit een uitgebreid onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2013 uitvoerde. In 2018 kreeg dit onderzoek een vervolg. Het RIVM werkt met een groep experts aan een rekenmodel om spoortrillingen in de toekomst te kunnen berekenen. Hiervoor worden onder andere metingen uitgevoerd bij woningen langs het spoor. Vanaf 15 oktober 2019 herhaalt het RIVM ook het vragenlijstonderzoek naar de effecten van geluid en trillingen op mensen die wonen in de omgeving van het spoor.

Internationaal onderzoek naar effecten van trillingen van treinen is vooral gericht op hinder, slaapverstoring en verstoring van andere activiteiten, zoals concentratie, luisteren, televisie kijken, praten met gezin of vrienden (Van Kempen et al, 2013). De gezondheidseffecten op de lange termijn zijn nog onvoldoende onderzocht. Er bestaat geen overkoepelende Europese regelgeving voor trillingen. De enige wettelijke regelingen in Nederland op het gebied van trillingen in de woonomgeving zijn het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Bouwbesluit. Voor zover bekend bestaat er in Europa alleen in Noorwegen en Zwitserland een wettelijke regeling.

Onderzoek naar effecten spoortrillingen op omwonenden

In 2014 publiceerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport over de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder een groep mensen van 16 jaar en ouder, wonend binnen 300 meter van het spoor in Nederland. Ten tijde van het onderzoek woonden naar schatting 1.347.400 mensen binnen 300 meter van het spoor. Ongeveer 20 procent van de onderzoeksgroep gaf aan ernstige hinder te ondervinden van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klaagden over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. In 2018 verscheen een factsheet over de technische aspecten van trillingen van treinen, de gezondheidseffecten en de regelgeving. Het RIVM doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat) opnieuw onderzoek naar de beleving van geluid en trillingen op mensen die wonen in de omgeving van het spoor. Bewoners van een huis binnen 300 meter van het spoor ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor een vragenlijstonderzoek.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het onderzoek Wonen langs het spoor? Stuur dan een mail met uw vraag naar: info@rivm.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Of u kunt ook contact opnemen met de plaatselijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.