BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccinatie tijdens de zwangerschap

BCG-vaccin bevat levende (verzwakte) micro-organismen. Tot nu toe zijn geen gevallen bekend van schadelijke werking op de vrucht. Uit voorzorg vaccineert men liever niet in het eerste trimester en zo mogelijk helemaal niet tijdens de zwangerschap. 

Mantoux (THT tuberculinehuidtest (tuberculinehuidtest), tuberculinehuidtest) tijdens de zwangerschap

Deze mag worden gezet bij zwangerschap. Mantouxvloeistof  bevat gezuiverde eiwitten van Mycobacterium tuberculosis die door de manier van toediening (intracutaan) nauwelijks systemische werking kennen.

Screening van risicogroepen tijdens de zwangerschap

In principe wordt ook een zwangere gescreend als daartoe reden is, zo mogelijk alleen met een tuberculinehuidtest (Mantoux).

Een zwangere heeft contact gehad met een patiënt met open tuberculose. Wat is het beleid?

Het beleid is hetzelfde als bij niet-zwangeren: diagnostiek d.m.v. tuberculinehuidtest (Mantoux).

Diagnostiek bij een zwangere met klachten

Standaarddiagnostiek bestaande uit X-thorax en kweken.

Behandeling van tuberculose tijdens de zwangerschap

De standaardbehandeling is hetzelfde als bij niet-zwangeren: isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrazinamide met toevoeging van vitamine B6 (pyridoxine). Bij resistentie vindt altijd overleg plaats met een klinisch consulent van één van de twee tuberculosecentra. Streptomycine en fluoroquinolonen zijn gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Naar de LCI-richtlijn Tuberculose 

Andere richtlijnen