De tweejaarlijkse nascholing van de sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging voor Infectieziekten (VIZVereniging voor Infectieziekten-sib) is dit jaar op 12 en 13 september op het Forteiland te IJmuiden. Het thema is Resistance to change – de rol van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst in een veranderende samenleving.

De presentaties zijn gericht op de volgende onderwerpen:

  • De verbetering van de hivbestrijding in Nederland door meer kennis en inzet van betrokkenen;
  • Hoe kan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-arts omgaan met verschillende risicopercepties;
  • Antimicrobiële resistentie;
  • Wat levert onderzoek van de academische werkplaatsen en de regio-onderzoeksgelden op? In hoeverre is er een praktijkvertaling van onderzoeksuitkomsten?

Informatie

  • Datum: 12-13 september
  • Locatie: Forteiland, IJmuiden
  • Doelgroep: artsen werkzaam in de infectieziekte-, soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-, en tuberculosebestrijding en in de medische milieukunde
  • Accreditatie is aangevraagd bij de AbSgAccreditatie Bureau Sociale Geneeskunde voor 12 uur
  • Aanmelden http://www.sectieizb.nl/congressen.php 

Meer informatie op de website VIZVereniging voor Infectieziekten-sib

Namens het organisatiecomité en de VIZ-sib, de NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de VwAwT,
Toos Waegemaekers, voorzitter van de VIZ-sib.

Thumbnail