De Type-Ned MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus database wordt gevuld met de gegevens die verzameld worden  in het kader van de nationale MRSA surveillance.

Data inzien

De besloten Type-Ned MRSA database bevat data van alle MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus -isolaten die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu sinds 1 januari 2008 voor de MRSA-surveillance ontvangen heeft. Elk medisch microbiologisch laboratorium kan alleen de eigen data zien en niet die van andere laboratoria.

Verzamelde gegevens

Typering

In Type-Ned MRSA worden MRSA-isolaten getypeerd met twee moleculaire typeermethoden: spa-typering en MLVAMulti-Locus Variable number of tandem repeat Analysis (multple locus variable number of tandem repeat analysis)

Detectie van genen

Naast de typering wordt de aanwezigheid bepaald van de genen die verantwoordelijk zijn voor meticilline-resistentie, namelijk het mecA of het mecC gen.

Verder worden de MRSA isolaten onderzocht op aanwezigheid  van het gen lukF, dat betrokken is bij de vorming van het toxine Panton-Valentine leukocidine (PVLPanton-Valentine leukocidine).

Gegevens

Het medisch microbiologisch laboratorium levert bij het aanmelden in de database ook beperkte, anonieme gegevens van de patiënt en van het materiaal waaruit de MRSA geïsoleerd werd. Daarnaast wordt de database gevuld met relevante epidemiologische gegevens zoals gedefinieerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie). 

Contact

Voor vragen over Type-Ned MRSA of deelname aan dit typeringsnetwerk kunt u contact opnemen.