Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat geleidelijk van start. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hangt af van uw geboortejaar. Zoek in het uitnodigingsoverzicht op wanneer u een uitnodiging krijgt.

U kunt het overzicht downloaden bij het kopje Download.  

Hoe is het uitnodigingsschema tot stand gekomen?

Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd ingevoerd. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd welke volgorde hierbij wordt aangehouden. Daarbij zijn veel verschillende factoren meegewogen. Een belangrijk uitgangspunt is de gezondheidswinst bij de doelgroep van het bevolkingsonderzoek (mensen van 55 tot en met 75 jaar).

Start bevolkingsonderzoek darmkanker

Het bevolkingsonderzoek is in 2014 gestart met een aantal leeftijdsgroepen: de 63, 65, 67- en 75 en 76-jarigen. Voor de eerste groepen is gekozen op grond van berekeningen van te halen gezondheidswinst. Die is het grootst door te starten met deze groep. Omdat we alle mensen uit de doelgroep vanaf de start van het bevolkingsonderzoek de mogelijkheid willen bieden zich in ieder geval één keer te laten screenen, nodigen we vanaf 2014 ieder jaar ook de mensen uit die in dat jaar 75 jaar worden (bron: rapport Gezondheidsraad).

Vanwege de uitgestelde start van het bevolkingsonderzoek worden in 2014 ook de mensen die in 2013 75 jaar zijn geworden, uitgenodigd. Zo worden dus alle oorspronkelijk beoogde leeftijdsgroepen uitgenodigd en vindt er slechts een kleine wijziging in (het begin van) het uitnodigingsschema plaats.