Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden.

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker bestaat uit een reeks van handelingen, die start met de uitnodiging van de doelgroep en doorloopt tot en met de aansluiting op een eventueel vervolgtraject in de zorg. Een sluitende keten met een helder beeld van de rollen en taken van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Dit is essentieel voor een optimaal ‘aanbod’ voor de doelgroep van de bevolkingsonderzoeken. Het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker’ beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden. Het Uitvoeringskader Baarmoederhalskanker is geschreven voor alle (medisch) professionals, zoals de huisarts, de patholoog, de analist, medewerkers van de screeningsorganisaties.

Het Uitvoeringskader hangt nauw samen met het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BBK Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker)). Hierin zijn de wettelijke kaders, de onderlinge verhoudingen van de samenwerkende partijen en de voorwaarden beschreven om te zorgen voor een hoge kwaliteit, een goede bereikbaarheid (laagdrempelig) én betaalbaarheid van de bevolkingsonderzoeken.