De factsheet Analyse van ongevallen met uitzendkrachten geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met uitzendkrachten. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.