Resultaten

Een jaarsom is een maat voor de hoeveelheid UVultraviolet-straling dieĀ in een jaar op de meetopstelling valt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht sinds 1994 metingen in Bilthoven (zwarte punten in onderstaande figuur). Naast metingen wordt het UV ook gemodelleerd (blauwe lijn).