Blootstelling aan UVultraviolet-straling afkomstig van de zon is een van de oorzaken van huidkanker en staar. De ozon in de atmosfeer absorbeert de UV-straling. Emissies van CFKschloorfluorkoolstoffen hebben de afgelopen 25 jaar de hoeveelheid ozon in de stratosfeer verminderd. Hierdoor is de UV-instraling toegenomen.

Door klimaatverandering daalt de temperatuur in de stratosfeer. Vorming en afbraak van ozon zijn afhankelijk van die temperatuur. Daarom beïnvloedt ook klimaatverandering de hoeveelheid ozon en daardoor de UVultraviolet-instraling.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

  • Meet de UV-instraling in Bilthoven
  • Analyseert de invloed van ozonafbrekende stoffen op de UV-belasting
  • Analyseert de invloed van klimaatverandering op de UV-belasting
  • Brengt de Europese en mondiale UV-instraling in kaart
  • Beoordeelt de invloed van een veranderende UV-belasting op de gezondheid