Het UVultraviolet onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt plaats in nationale en Europese samenwerkingsverbanden.

Thumbnail
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt de gevolgen van ozon- en klimaatverandering voor de UVultraviolet-stralingsbelasting en de risico’s die daarmee samenhangen.

Hoofdlijnen van het onderzoek zijn:

  • meten en analyseren van de actuele UV-belasting
  • analyseren van de historische en huidige UV-belasting op basis van waarnemingen
  • analyseren van de toekomstige UV-belasting en de gevolgen daarvan met behulp van prognostische modellen

Het RIVM voert haar onderzoek uit binnen nationale en internationale projecten, zelfstandig en in samenwerking met Europese partners.

Lopend onderzoek

Metingen

Het RIVM heeft een van de langere spectrale UV-meetreeksen in Europa (1994->). Veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de metingen. Een spectrale analyse techniek is ontwikkeld en beschikbaar gesteld, en wordt inmiddels veelvuldig toegepast door internationale onderzoeksgroepen, tijdens meetcampagnes, en bij de Europese UV-database.

COURSEClimate and Ozone change effects on Ultraviolet radiation and risks using Remote sensing based System Evaluations

Als onderdeel van RIVM’s strategisch onderzoeksprogramma Milieukwaliteit en Gezondheid is in 2007 gestart met het UV-onderzoeksproject COURSE: Climate and Ozone change effects on Ultraviolet radiation and risks using Remote sensing based System Evaluations. Dit project versterkt RIVM’s deskundigheid binnen het internationale kennisnetwerk.

Hoofddoelen van COURSE zijn:

  • verbetering, validatie en integratie van nieuwe satelliet- en grondgebaseerde methoden voor de bepaling van de UV-stralingsbelasting in relatie tot de samenstelling van de atmosfeer
  • verbetering van de scenario-analyse van de UV-stralingsbelasting en daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s in relatie tot ozon- en klimaatverandering

Het project leidt tot een belangrijke verbetering van het RIVM Assessment Model for Ultraviolet radiation and Risks (AMOURAssessment Model for Ultraviolet Radiation and Risks). EUEuropean Union en het nationale programma voor  de gebruikersondersteuning van satellietwaarnemingen dragen bij op onderdelen van het onderzoek. In 2008 lopende projecten zijn SCOUT-O3Ozon (EU) en OMIozonmeetinstrument UV val (gebruikersondersteuning).

SCOUT-O3

Het Europese "integrated" onderzoeksproject SCOUT-O3  - Stratospheric-Climate Links with Emphasis on the Upper Troposphere and Lower Stratosphere -  kan de prognoses van AMOUR verbeteren door grootschalige klimaatsimulaties uit te voeren. Hiervoor worden geavanceerde klimaatveranderings (CCM's) en chemietransportmodellen (CTMchemietransportmodellen) gebruikt. Binnen dit project werkt het RIVM ook aan een betere bepaling van de historische UV-belasting. Doel is de UV-belasting te beschrijven vanaf 1960, ver voor het begin van de ozonafbraak.

OMI UV validatie

Dit project richt zich op de validatie van UV-berekeningen die gedaan worden op basis van waarnemingen met het satelliet instrument OMI. Het project wordt mede ondersteund door het nationaal programma voor de gebruikersondersteuning bij de toepassing van satellietwaarnemingen.

Financiering onderzoeksprogramma

Naast financiering vanuit het strategisch onderzoek van het RIVM wordt het onderzoek mede gefinancierd vanuit: het Nationaal Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, (dat is over gegaan in het NSONederlandse variant op de Europese Standard Output (oftewel Standaard Opbrengst)) middels bijdragen uit het nationale programma voor gebruikersondersteuning bij de toepassing van satellietwaarnemingen, de Europese Unie middels onderzoeksprojecten uit verschillende kaderprogramma's en enkele nationale onderzoeksprogramma's.

Andere informatiebronnen