Informatie over het DKTPdifterie kinkhoest tetanus polio-vaccin voor kinderen van 4 jaar. Dit beschermt kinderen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

U kunt de folder (pdf) downloaden in de rechterkolom.