Contactinformatie

0900-0388

Klantcontactcentrum  NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), 24 uur per dag bereikbaar.  Bijvoorbeeld voor het melden van klachten van gastro-enteritis. 

045-5463188

Meldpunt dierziekten en zoönosen NVWA, 24 uur per dag bereikbaar | https://www.nvwa.nl

www.ggd.nl 

www.ggd.nl/contact/gegevens | Telefoonnummers individuele  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, 24 uur per dag bereikbaar.

Voor vragen en/of opmerkingen over het Vademecum Zoönosen kunt u contact opnemen met LCI@RIVM.nl

Voorwoord

Zoönosen, infecties die van dieren op de mens overgaan, staan volop in de belangstelling. Dit blijkt ook uit de enorme impact van de uitbraak van de COVID-19-pandemie.

Er is een continue inspanning vereist van medische en veterinaire professionals om bekende zoönosen te bestrijden en tegelijkertijd klaar te staan om nieuwe zoönosen te analyseren. Dit kan een geheel nieuwe verwekker en nieuw ziektebeeld betreffen, of juist bekende verwekkers met een nieuwe niche, een toegenomen virulentie of een zorgwekkende antimicrobiële resistentie.

Daarmee is het belang – en niet uitsluitend vanuit het gezondheidsperspectief – van een kwalitatief hoogstaande surveillance van zoönotische infectieziekten in een dichtbevolkt land als Nederland, met haar intensieve landbouw en veeteelt, evident.

Het Vademecum Zoönosen vervult een essentiële rol als systematisch naslagwerk van zowel gemaakte afspraken tussen humane en veterinaire betrokkenen over signalering, melding en respons, alsook van de preventieve en inperkende maatregelen om verspreiding te voorkomen.

In deze vernieuwde, online editie van het vademecum zijn bestaande beschrijvingen aangepast en nieuwe ontwikkelingen en inzichten opgenomen. Ook aspecten van de voedselgerelateerde uitbraken komen aan bod. Vanuit de laatste edities van de Staat van Zoönosen zijn er extra bijlagen toegevoegd en is een verbeterde leesbaarheid nagestreefd.

Daarmee is het Vademecum Zoönosen weer up-to-date om medische en veterinaire beroepsgroepen te helpen het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen bij de vroegtijdige onderkenning en bestrijding van zoönosen.

We zijn er trots op dat het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) wederzijds hun uitgebreide praktijkervaring hebben samengebracht in dit vademecum.

Elke persoon die zich bezighoudt met infectieziekten op het snijvlak van dier- en volksgezondheid zal nuttige en interessante informatie in het vademecum vinden. Wij vertrouwen erop dat dit vademecum in een brede behoefte zal voorzien.

Prof. dr. Jaap T. van Dissel, Directeur Centrum Infectieziektebestrijding - RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding), Bilthoven, mei 2021

Drs. Maarten Ruijs, Inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Utrecht, mei 2021

Colofon

Colofon

© RIVM 2021

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.

 

Auteurs:

Peter Jacobs (RIVM), Rob van Kessel (RIVM), Mauro de Rosa ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), Ife Slegers - Fitz-James (NVWA), Charlotte Verbart (NVWA).

Met dank aan:

Marieke Augustijn ( GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)), Lian Bovée (RIVM), Els Broens ( FD Faculteit Diergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde)), Joke van der Giessen (RIVM), Andrea Grone ( DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre)), Susan Hahné (RIVM), Joost van Herten ( KNMvD Maatschappij voor Diergeneeskunde (Maatschappij voor Diergeneeskunde)), Hans van den Kerkhof (RIVM), Titia Kortbeek (RIVM), Merel Langelaar (KNMvD), Kitty Maassen (RIVM), Fleur Meerstadt-Rombach (RIVM), Daan Notermans (RIVM) , Alewijn Ott (CERTE),  Hendrik-Jan Roest ( WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)), Fred Slijkerman-Megelink ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)),  Arco van der Spek  (NVWA), Arjan Stroo (NVWA), Margreet te Wierik (RIVM), Ben Wit (NVWA), Mireille Wulf (ETZ), Thomas Zewe (NVWA).