Naar volgend hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt voor de meldingsplichtige zoönosen beschreven wat de activiteiten aan de veterinaire dan wel humane kant zijn, wanneer de ziekte wordt gediagnosticeerd of wanneer er een verdenking is ontstaan dat de betreffende ziekte in het spel kan zijn.

Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van antrax bij vee en zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek bij (geïmporteerde) dierlijke materialen (huiden e.d.)

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Toezicht op import van huiden en andere potentieel risicovolle dierlijke materialen

NVWA

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren en dierlijke materialen

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Risico-inschatting bij “witte kuilen”

NVWA

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: Grampreparaat

Microbiologisch
laboratorium

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: kweek

WBVR

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
WBVR

Determinatie van stammen bij de mens

WBVR
RIVM-CIb-IDS

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing (blootgestelden aan de bron / aan de patiënt)

GGD

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van bacteriestammen

Wordt niet gedaan

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Arts-microbioloog
Infectioloog

Diagnostisch vademecum (IDS)
LCI-richtlijn Antrax
Antrax (WBVR) 


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) gevallen van apenpokken bij
zoogdieren
Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium
Bestrijdingsplichtig Ja
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute) WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)
Typering van stammen Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)
Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van een humaan
geval
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Specifieke inhoudelijke deskundigheid Erasmus MC
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Geen wettelijke
meldingsplicht
Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) door de GGD Niet van toepassing
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
Typering van stammen bij de mens Erasmus MC
Bronopsporing bij de mens RIVM-CIb-IDS
Contactopsporing (blootgestelden aan de bron / aan de patiënt) Erasmus MC
Landelijke surveillance van patiënten GGD (indien betrokken)
Landelijke surveillance van virusstammen GGD (indien betrokken)
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Gebeurt niet
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Gebeurt niet
Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig Arbodienst
Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten
Publieksinformatie GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid Arbodienst
Publieksinformatie GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS

Diagnostisch vademecum
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) gevallen van aviaire influenza bij
pluimvee en andere vogels dan pluimvee
Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium
Bestrijdingsplichtig Ja
Aansturing bestrijding uitbraak AI bij pluimvee Ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek bij
pluimvee
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
In kaart brengen van een uitbraak bij pluimvee
(traceringsonderzoek, monsterneming)
NVWA
Uitvoering bestrijding van de uitbraak bij pluimvee (ruiming) NVWA
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij pluimvee WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)
Typering van influenzastammen afkomstig van pluimvee WBVR
Surveillance van aviaire influenza bij pluimvee GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)
WBVR
Verwijderen / ophalen van (verdachte) dode wilde vogels
(alleen bij > 3 dode eenden, ganzen of zwanen of > 20 dode
vogels van andere soorten)
NVWA
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij (verdachte) dode wilde
vogels
WBVR
Typering van influenzastammen afkomstig van dode wilde
Vogels
WBVR
Melding van gevallen van aviaire influenza bij dode wilde
vogels
WBVR
DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre)
Specifieke inhoudelijke deskundigheid WBVR
Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)
GD
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele
meldingsplicht, WPG groep B1)
Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium
Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) GGD
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten
Behandelend arts
GGD (bij uitbraak)
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens Microbiologisch
laboratorium
Typering van stammen bij de mens RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
Erasmus MC
Bronopsporing bij de mens GGD
Contactopsporing (blootgestelden aan de bron / aan de
patiënt)
GGD
Vaccinatie van contacten (alleen tijdens influenzaseizoen) GGD
Verstrekking profylaxe aan contacten GGD
Verstrekking profylaxe aan medewerkers NVWA (bij ruiming) GGD
Landelijke surveillance van patiënten RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
Landelijke surveillance van virusstammen RIVM-CIb-IDS
Erasmus MC
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
Arbodienst
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten
Maatregelen in geval van wilde vogels met AI in/nabij
zwemwater
Provincie
Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig GGD
Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig Arbodienst
Publieksinformatie RIVM-CIb
GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid RIVM-CIb-EPI
RIVM-CIb-IDS
Erasmus MC

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)
Draaiboek (LCI)
Handleiding voor het opruimen van dood gevonden wilde (water)vogels (NVWA)
Melden van dode wilde (water)vogels (NVWA)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van gevallen van botulisme bij dieren Geen wettelijke
meldingsplicht
Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek (dode
watervogels, vissen)
Waterkwaliteitsbeheerder
Verzamelen van dode dieren voor diagnostisch onderzoek op
toxine in grote rivieren en kanalen (bv. Maas, Rijn, kanalen
binnenscheepvaart)
Rijkswaterstaat
Verzamelen van dode dieren voor diagnostisch onderzoek op
toxine in kleine riviertjes, beken (die geen zwemwater zijn)
Waterschap
Verzamelen van dode dieren voor diagnostisch onderzoek op
toxine in boerenslootjes, recreatieplassen, stadsvijvers,
particuliere ontzandingen e.d.
Gemeente of de eigenaar
Verzamelen van dode dieren voor diagnostisch onderzoek op
toxine in als zodanig aangewezen zwemwater
Provincie
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dode dieren (vogels,
vissen)
WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)
Verwijderen dode dieren uit oppervlaktewater Waterschap
Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek in
voedingsmiddelen naar aanleiding van een humaan geval
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Laboratoriumdiagnostiek op voedingsmiddelen WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)
Maatregelen met betrekking tot voedingsmiddelen NVWA
Specifieke inhoudelijke deskundigheid WFSR
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele
meldingsplicht, WPG groep C)
Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium
Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) GGD
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten
Behandelend arts
 
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: kweek Microbiologisch
laboratorium
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: aantonen van
toxinevorming
WBVR
Typering van toxine bij de mens WBVR
Bronopsporing bij de mens GGD
Contactopsporing (blootgestelden aan de bron) GGD
Landelijke surveillance van patiënten RIVM-CIb–EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
Landelijke surveillance van bacteriestammen Wordt niet gedaan
Maatregelen in geval van botulisme in daartoe aangewezen
zwemwater
Provincie
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
Arbodienst
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten
Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig GGD
Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig Arbodienst
Publieksinformatie GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid WBVR

Diagnostisch vademecum (IDS) 
Richtlijn (LCI)
Botulisme (WBVR)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) gevallen van brucellose bij vee en
zoogdieren
Dierenarts
Dierhouder Laboratorium
Bestrijdingsplichtig Ja
Uitvoering bestrijding (ruiming) NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
In kaart brengen uitbraak (traceringsonderzoek,
monsterneming)
NVWA
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren en dierlijke
materialen
WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)
Typering van stammen WBVR
Bronopsporing bij dieren/voedsel naar aanleiding van een
humaan geval
NVWA
Surveillance van Brucella (abortus / melitensis / suis) bij vee GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)
Specifieke inhoudelijke deskundigheid WBVR
GD
VMDC Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum)
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele
meldingsplicht, WPG groep C)
Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium
Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) GGD
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten
Behandelend arts
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
WBVR
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie Microbiologisch
laboratorium
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: kweek Microbiologisch
laboratorium met BSL biosafety level (biosafety level)-3-
faciliteiten
Typering van stammen bij de mens RIVM-CIb-IDS
Bronopsporing bij de mens GGD
Contactopsporing (blootgestelden aan de bron) GGD
Post-expositiebehandeling contacten (alleen bij labinfectie) Medisch microbioloog
Landelijke surveillance van patiënten RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
Landelijke surveillance van bacteriestammen RIVM-CIb-IDS
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
Arbodienst
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten
Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig GGD
Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig Arbodienst
Publieksinformatie GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid RIVM-CIb-IDS

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) gevallen van BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte (Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte) / TSE / scrapie bij vee
en zoogdieren
Dierenarts
Dierhouder Laboratorium
Bestrijdingsplichtig Ja (BSE, scrapie)
Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek
(slachthuis)
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Uitvoering bestrijding bij dieren (ruiming gebortecohort en
nakomelingen geïnfecteerd dier)
NVWA
In kaart brengen uitbraak (traceringsonderzoek) NVWA
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren Private laboratoria
Confirmatieonderzoek bij dieren WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)
Maatregelen met betrekking tot geslachte dieren NVWA
Surveillance (scrapie) schapen en geiten > 18 maanden NVWA (slachthuis en
destructor)
Specifieke inhoudelijke deskundigheid WBVR
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (WPG
groep B2)
CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)
Nominale melding van humane gevallen aan het CIb (WPG
groep B2)
Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)
(Epidemiologie en
Biostatistiek)
Nominale melding van humane gevallen aan EMC Erasmus Medisch Centrum (Erasmus Medisch Centrum)
(Epidemiologie en Biostatistiek)
Behandelend arts
Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Erasmus MC
(Epidemiologie en
Biostatistiek)
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten
Behandelend arts
Klinische (waarschijnlijkheids)diagnose Behandelend arts
(neuroloog)
Laboratoriumdiagnostiek: neuropathologisch onderzoek Pathologisch laboratorium
Typering van stammen bij de mens Niet van toepassing
Brononderzoek bij de patiënt (heteroanamnese - interviews) Erasmus MC
(Epidemiologie en
Biostatistiek)
Opsporing van personen die zijn blootgesteld aan de patiënt
binnen het ziekenhuis
Ziekenhuishygiëne/
Infectiepreventie
Arbodienst
Opsporing van personen die zijn blootgesteld aan de patiënt
buiten het ziekenhuis
GGD
Inventarisatie van risicofactoren voor blootstelling van derden Erasmus MC
(Epidemiologie en
Biostatistiek)
Landelijke surveillance van patiënten RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
Informatie aan landelijke media RIVM-CIb
Publieksinformatie GGD
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
Arbodienst
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten
Specifieke inhoudelijke deskundigheid Erasmus MC
(Epidemiologie en
Biostatistiek - Landelijke
registratie prionziekten)

Diagnostisch vademecum (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)): Geen informatie.
Richtlijn (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding))
Draaiboek extramurale procedures (LCI)
Draaiboek BSE (NVWA)
Prionziekten (WBVR)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) voedselgerelateerde infecties of
besmetting van levensmiddelen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Burger
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
Voedselbereider1
Onderzoek (Inspectie + evt. monstername) op de plaats van de voedselbereiding NVWA
Laboratorium onderzoek van voedsel(restanten) ten behoeve van
brononderzoek
WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)
Toezicht op (en eventuele tracering) van professioneel
geproduceerde en/of bereide voedingsmiddelen
NVWA
Surveillance (levensmiddelen) NVWA
Melding van (mogelijke) gevallen van campylobacteriose bij
dieren
Dierenarts
Bestrijdingsplichtig Nee
Bronopsporing bij dieren/van voedsel naar aanleiding van humane gevallen NVWA
Specifieke inhoudelijke deskundigheid NVWA (ExpVV)
Specifieke inhoudelijke deskundigheid WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research) (NRL)
FD Faculteit Diergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde) (OIE World Organisation for Animal Health (World Organisation for Animal Health)-RL richtlijn (richtlijn))
RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) voedselgerelateerde infecties aan de GGD Burger (vrijwillig)
Behandelend arts
(verplicht – WPG)
Instellingen (soms
verplicht – WPG)1
NVWA
Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb GGD (alleen cluster van
voedselinfecties)
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten en mogelijk blootgestelden
Behandelend arts GGD
(bij uitbraak)
Eventueel in samenwerking
met andere
organisaties (bv.
ziekenhuis, verpleeghuis)
Typering van stammen bij de mens RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
Faculteit
Diergeneeskunde
Laboratoriumonderzoek van patiëntenmonsters Microbiologisch
laboratorium
Brononderzoek: enquêtes bij patiënten en mogelijk
blootgestelden (indien geïndiceerd)
GGD
Landelijke surveillance van voedselgerelateerde infecties en -vergiftigingen RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
NVWA
Publieksinformatie RIVM (toolkit
voedselinfecties)
GGD
Voedingscentrum
Specifieke inhoudelijke deskundigheid RIVM-CIb-IDS

 1 Voedselbereider = exploitant van een levensmiddelenbedrijf (ambachtelijk en industrieel)

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)
Draaiboek gastro-enteritis en voedselvergiftigingen / voedselinfecties (LCI)
Informatiemateriaal voedselinfecties (RIVM)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) gevallen van echinococcose bij dieren Dierenarts
Laboratorium
Bestrijdingsplichtig Nee
Verzamelen van E. granulosus verdacht materiaal in het slachthuis NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij slachtdierkarkassen NVWA
Confirmatieonderzoek op cystenmateriaal RIVM-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie) (NRL)
Maatregelen met betrekking tot geslachte dieren NVWA
Surveillance van echinococcose veterinair NVWA
(slachthuis-surveillance)
Specifieke inhoudelijke deskundigheid RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Geen wettelijke
meldingsplicht
Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb door de GGD Niet van toepassing
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten
Behandelend arts 
Primaire laboratoriumdiagnostiek E. granulosus bij de mens RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)
Havenziekenhuis
Rotterdam
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
Primaire laboratoriumdiagnostiek E. multilocularis bij de mens RIVM-CIb-IDS
Onderzoek cystenmateriaal: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) RIVM-CIb-IDS
Overige diagnostiek (beeldvorming) Behandelende specialist
Bronopsporing Niet van toepassing
Contactopsporing Niet van toepassing
Landelijke surveillance van patiënten RIVM-CIb-IDS
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
Arbodienst
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten
Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig GGD
Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig Arbodienst
Publieksinformatie GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid RIVM-CIb-IDS
AMC

Diagnostisch vademecum (IDS): diagnostiek echinococcus granulosis 
Diagnostisch vademecum (IDS): diagnostiek echinococcus multilocularis
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair Uitvoerende organisatie
Melding van (mogelijke) voedselinfecties of besmetting van levensmiddelen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Burger
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
Voedselbereider
Onderzoek (inspectie + evt monstername) op de plaats van de voedselbereiding NVWA
Laboratorium onderzoek van voedsel(restanten) voor bronopsporing WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)
Toezicht op (bereiding en eventuele tracering) levensmiddelen NVWA
Surveillance (levensmiddelen) NVWA
Melding van (mogelijke) STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) infecties bij dieren Geen wettelijke
meldingsplicht
Toezicht op de hygiëne in kinderboerderijen, zorgboerderijen
en dergelijke
NVWA, GGD
Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van humane gevallen NVWA
Specifieke inhoudelijke deskundigheid NVWA (ExpVV, WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research), GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)
Activiteit humaan Uitvoerende organisatie
Nominale melding van humane gevallen aan de GGD (dubbele meldingsplicht, WPG groep C) Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium
Melding van (mogelijke) voedselgerelateerde gevallen aan de
GGD
Burger (vrijwillig)
Behandelend arts
(verplicht – WPG)
Instellingen (soms
verplicht – WPG)1
NVWA
Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) GGD 
Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij
patiënten en blootgestelden
Behandelend arts
GGD (bij uitbraak)
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) Microbiologisch
laboratorium
Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: kweek Microbiologisch
laboratorium
Typering van stammen bij de mens RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
Bronopsporing bij de mens GGD
Contactopsporing (blootgestelden aan de bron / aan de
patiënt)
GGD
Landelijke surveillance van patiënten RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
Landelijke surveillance van bacteriestammen RIVM-CIb-IDS
Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
Arbodienst
Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig GGD
Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig Arbodienst
Publieksinformatie GGD
Specifieke inhoudelijke deskundigheid Arts-microbioloog infectioloog

 1 Instellingen waar kwetsbare groepen verblijven moeten clusters van gastro-enteritis melden aan de GGD (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, scholen, kindercentra e.d.). Deze meldingsplicht is onafhankelijk van de oorzaak van de infecties.

Diagnostisch vademecum (IDS): enterobacteriaceae-pathogene
Diagnostisch vademecum (IDS): diagnostiek-escherichia-coli 
Richtlijn (LCI)
Draaiboek (LCI)
Informatiemateriaal voedselinfecties (RIVM)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van hantavirus infecties bij dieren

Geen wettelijke meldingsplicht

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Typering van virusstammen bij dieren

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)/Z&O

Bronopsporing bij knaagdieren naar aanleiding van humane gevallen

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-Z&O

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie (alleen hantaan en puumula virus)

Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)
RIVM-CIb-IDS

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS

Typering van stammen bij de mens

Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van virusstammen

RIVM-CIb-IDS

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van kwade droes bij vee

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij paarden / paardachtigen

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Bronopsporing bij paarden / paardachtigen naar aanleiding van humane gevallen

NVW

Surveillance van kwade droes

Niet van toepassing

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Geen wettelijke
meldingsplicht

Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) door de GGD

Niet van toepassing

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: kweek

Microbiologisch
laboratorium

Determineren/confirmeren van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Bronopsporing bij de mens

GGD (indien betrokken)

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD (indien betrokken)

Landelijke surveillance van patiënten

Gebeurt niet

Landelijke surveillance van bacteriestammen van de mens

Gebeurt niet

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Arts-microbioloog Infectioloog

Diagnostisch vademecum (IDS) 
Richtlijn (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)): Geen informatie beschikbaar.
Kwade droes (WBVR)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van leptospirose bij dieren (alleen L.hardjo)

Dierenarts
laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Nee

Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek bij vee

Dierenarts

In kaart brengen van een uitbraak bij vee (contactonderzoek, monsterneming)

GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)
Dierenarts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij vee

GD
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)-Referentie
-laboratorium voor leptospirosen

Typering van stammen

AMC-Referentie-laboratorium
voor leptospirosen

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding humane gevallen

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Surveillance (L. hardjo bij vee)

GD

Surveillance (kiemsurveillance en datasurveillance)

 

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

GD (L. hardjo)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

AMC-Referentie-laboratorium
voor leptospirosen

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

AMC-Referentie-laboratorium
voor leptospirosen

Typering van stammen bij de mens

AMC-Referentie-laboratorium
voor leptospirosen

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van bacteriestammen

AMC-Referentie-laboratorium
voor leptospirosen

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

AMC-Referentie-laboratorium
voor leptospirosen

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) voedselgerelateerde infecties of besmetting van levensmiddelen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Burger
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
Voedselbereider

Onderzoek (Inspectie + evt. monstername) op de plaats van de voedselbereiding

NVWA

Onderzoek van voedsel(restanten) ten behoeve van brononderzoek

WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)

Toezicht op bereiding en eventuele tracering van levensmiddelen

NVWA

Surveillance (levensmiddelen)

NVWA

Melding van (mogelijke) gevallen van listeriose bij dieren

Dierenarts

Bestrijdingsplichtig

Nee

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van humane gevallen

NVWA

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

NVWA (ExpVV)
RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie) (voedsel)
GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren) (dieren)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire diagnostiek: kweek

Microbiologisch
laboratorium

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van bacteriestammen (bloed- en liquorisolaten)

Referentielaboratorium
voor Bacteriële
Meningitis
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-EPI
Arts-microbioloog
Infectioloog

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)
Listeriose (NVWA)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van pest bij zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Jager
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Brononderzoek bij dieren naar aanleiding van een humaan geval (indien autochtoon verkregen)

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Surveillance van Y. pestis1

Niet van toepassing

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep B1)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) door de GGD

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD

Landelijke surveillance van patiënten

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van bacteriestammen

Niet van toepassing

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
RIVM-CIb-IDS

1 Yersinia pestis is een BSL biosafety level (biosafety level) 3 organisme

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van aviaire chlamydiose bij andere vogels dan pluimvee

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek bij vogels

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

In kaart brengen van een uitbraak bij de vogels (tracerings- onderzoek, monsterneming, eventueel omgevingsonderzoek)

NVWA

Uitvoering bestrijding van de uitbraak bij vogels (behandeling)

Dierenarts van de
vogelhouder onder
toezicht NVWA

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij vogels

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Typering van stammen bij vogels (genotypering, vergelijking stammen)

WBVR

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van humane gevallen

NVWA

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR
Faculteit
Diergeneeskunde

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

Microbiologisch
laboratorium

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

Enkele hierop gespecialiseerde
microbiologische
laboratoria

Typering van stammen bij de mens

Zuyderland MC medisch centrum (medisch centrum) Sittard

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van bacteriestammen

Zuyderland MC Sittard

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Zuyderland MC Sittard
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Amsterdam

Diagnostisch vademecum (IDS): diagnostiek chlamidia psittaci 
Diagnostisch vademecum (IDS): diagnostiek chlamidia psittaci abortus cavia
Richtlijn (LCI) 
Papegaaienziekte (NVWA)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van Q-koorts bij vee

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig (bij meer dan 50 melkgeiten/schapen dmv tankmelk monitoring)

Ja

Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek bij dieren

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

In kaart brengen van een uitbraak bij landbouwhuisdieren (traceringsonderzoek, monsterneming)

NVWA

Uitvoering bestrijding (verplichte vaccinatie, beperkingen ten aanzien van bedrijf)

Veehouder onder
toezicht NVWA

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij vee

GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)

Confirmatieonderzoek

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Typering van stammen

WBVR

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van humane gevallen

NVWA

Surveillance (tankmelkonderzoek melkgeiten en -schapen)

GD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR
GD

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

Microbiologisch
laboratorium

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

Enkele microbiologische
laboratoria

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van bacteriestammen

In ontwikkeling

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Advies over diagnostiek / behandeling van chronische Q-koorts

Jeroen Bosch Ziekenhuis,
PAMM Veldhoven
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis Nijmegen
RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Arts-microbioloog
GGD Hart voor Brabant

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)
Q-koorts (NVWA)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van rabiës bij vee en zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

In kaart brengen van een uitbraak bij dieren (traceringsonderzoek)

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Uitvoering bestrijding (euthanasie, quarantaine verdachte dieren)

NVWA

Ophalen en vervoer naar het laboratorium van verdachte dieren

NVWA

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Typering van stammen

WBVR

Onderzoek van dieren naar aanleiding van bijtincidenten

NVWA

Surveillance (passief bij vleermuizen na bijtincident met mensen)

NVWA

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep B1)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten: serologie / PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

Behandelend arts

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten: huidbiopt, corneaafdruk, serologie, PCR

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR

Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Typering van stammen bij de mens (genotypering)

Erasmus MC

Bronopsporing bij de mens

GGD

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van virusstammen

Wordt niet gedaan

Inventarisatie humane contacten van een patiënt

GGD / ziekenhuis

Beoordeling blootstelling aan mogelijk rabide dier

GGD
RIVM-CIb-LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

Beleid post-expositieprofylaxe (MARIG Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline)/vaccinatie)

GGD
RIVM-CIb-LCI

Uitvoering post-expositieprofylaxe

Huisarts
Ziekenhuis (SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp))
GGD

Beheer en aflevering MARIG

RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)1

Aflevering rabiësvaccin (post-expositieprofylaxe)

RIVM-DVP
Lokale apotheek2

Pre-expositievaccinatie – niet beroepsmatig

GGD
Huisarts
Travel Clinic

Pre-expositievaccinatie – beroepsmatig

Arbodienst
GGD
Travel Clinic

Aflevering MARIG en rabiësvaccin (pre-expositievaccinatie)

RIVM-DVP
Lokale apotheek
GGD

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

LCI (post-expositie
immunisatie)
LCR Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) (pre-expositie immunisatie)

1 MARIG wordt alleen uitgeleverd door NVI Netherlands Vaccine Institute (Netherlands Vaccine Institute) na goedkeuring door LCI.
2 DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) levert MARIG en/of vaccin aan de lokale (dienst)apotheek of GGD. De apotheek levert de producten af aan de patiënt. Toediening gebeurt in de praktijk meestal door de huisarts.

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)
Draaiboek dierenbeten (LCI)
Rabiës (NVWA)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen Rift Valley Koorts bij vee

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Aansturing bestrijding uitbraak bij vee

Ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

In kaart brengen van een uitbraak (traceringsonderzoek, monsterneming)

NVWA

Uitvoering bestrijding van de uitbraak (ruiming, vaccinatie)

NVWA

Vectorbestrijding

CMV

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep B1) – voor zover het verloopt onder het beeld van hemorragische koorts

Behandelend arts
Arts-microbioloog

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: kweek

Typering van stammen bij de mens

Gebeurt niet

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing binnen het ziekenhuis

Arts-microbioloog

Contactopsporing buiten het ziekenhuis

GGD

Coördinatie van de bestrijding

RIVM-CIb samen met
GGD’en

Communicatie (media)

RIVM-CIb-LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)
GGD

Verstrekking profylaxe aan contacten

N.v.t.

Landelijke surveillance van patiënten

Gebeurt niet

Landelijke surveillance van virusstammen

Gebeurt niet

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst
Arts-microbioloog (intramuraal)

Publieksinformatie

RIVM-CIb
GGD

Coördinatie van de bestrijding

RIVM-CIb samen
met GGD’en

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) voedselgerelateerde infecties of besmetting van levensmiddelen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Burger (consument)
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
Voedselbereider (bedrijf)

Onderzoek (inspectie + evt. monstername) op de plaats van de voedselbereiding

NVWA

Laboratium onderzoek van voedsel(restanten) naar aanleiding van humane gevallen

WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)

Toezicht op bereiding van levensmiddelen

NVWA

Surveillance (levensmiddelen)

Melding van (mogelijke) gevallen van salmonellose bij dieren

Dierenarts en laboratoria

Bestrijdingsplichtig

Ja (alleen bij legkippen en
vermeerderingskippen)

Uitvoering van de bestrijding (ruiming van besmette koppels legkippen)

NVWA

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van humane gevallen

NVWA

Surveillance (dieren)

GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)/erkende private laboratoria

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

NVWA (ExpVV)
WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)
RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) voedselinfecties aan de GGD

Burger (vrijwillig)
Behandelend arts
verplicht – WPG)
Instellingen (soms
verplicht – WPG)1
NVWA

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb

GGD (bij uitbraak)

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en mogelijk blootgestelden

Behandelend arts
GGD (bij uitbraak)
Eventueel in
samenwerking met andere
organisaties (bv.
ziekenhuis, verpleeghuis)

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Laboratoriumonderzoek van patiëntenmonsters

Microbiologisch
laboratorium

Brononderzoek: enquêtes bij patiënten en mogelijk blootgestelden

GGD

Landelijke surveillance van voedselinfecties en -vergiftigingen

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
NVWA

Publieksinformatie

RIVM (toolkit)
GGD
Voedingscentrum

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-EPI
RIVM-CIb-IDS

1 Instellingen waar kwetsbare groepen verblijven moeten clusters van gastro-enteritis melden aan de GGD (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, scholen, kindercentra e.d.). Deze meldings- plicht is onafhankelijk van de oorzaak van de infecties.

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding))
Salmonellose
Paratyfus A, B en C
Buiktyfus
Informatiemateriaal voedselinfecties (RIVM)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van SIV-infecties bij zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Nee

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij apen

Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)

Typering van virusstammen

Erasmus MC

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Erasmus MC

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Geen wettelijke
meldingsplicht

Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) door de GGD

Niet van toepassing

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

Niet van toepassing

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

Niet van toepassing

Typering van stammen bij de mens

Niet van toepassing

Bronopsporing bij de mens

GGD (mits betrokken)

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD (mits betrokken)

Landelijke surveillance van patiënten

Gebeurt niet

Landelijke surveillance van virusstammen

Gebeurt niet

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

Diagnostisch vademecum: geen informatie beschikbaar
Richtlijn (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)): geen informatie beschikbaar


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van toxoplasmose bij dieren

Dierenartsen laboratoria

Bestrijdingsplichtig

Nee

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)
WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Geen wettelijke
meldingsplicht

Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb door de GGD

Niet van toepassing

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

Microbiologisch
laboratorium

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)
LVI Laboratorium voor infectieziekten (Laboratorium voor infectieziekten)
Radboud-UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS
RIVM-CIb-Z&O

Bronopsporing bij de mens

Gebeurt niet

Contactopsporing

Niet van toepassing

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van parasieten

Gebeurt niet

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD
RIVM (Toolkit zwangeren)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-IDS

Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van trichinellose bij vee

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Nee

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij slachtdierkarkassen

Private laboratoria

Confirmatieonderzoek van verdacht materiaal

RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Maatregelen met betrekking tot geslachte dieren

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Surveillance van trichinose bij varkens en paarden

NVWA (slachthuis)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-Z&O

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

RIVM-CIb-Z&O

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en mogelijk blootgestelden

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Afnemen spierbiopt

Chirurg

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: spierbiopt

Pathologie

Typering van Trichinella-larven

RIVM-CIb-Z&O

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van Trichinellae (wormen)

RIVM-CIb-Z&O

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-IDS
RIVM-CIb-Z&O

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van tuberculose ten gevolge van infecties van agentia uit het Mycobacterium tuberculosis complex bij vee of zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Verzamelen van materialen voor diagnostisch onderzoek bij verdachte dieren

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

In kaart brengen van een uitbraak bij dieren (contactonderzoek, mantoux testen verdachte dieren)

NVWA

Uitvoering van de bestrijding (ruiming van mantoux positieve dieren, afhankelijk van omvang uitbraak ruiming heel bedrijf)

NVWA

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij geruimde dieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van een humaan geval

NVWA

Surveillance van tuberculose bij rundvee

NVWA (slachthuis)

Typering van stammen

WBVR

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep B1)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) (NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register))

GGD-
tuberculosebestrijding

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en contacten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens

Microbiologisch
laboratorium

Overige diagnostiek (huidtest)

GGD

Overige diagnostiek (beeldvormende diagnostiek)

GGD
Longarts

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Coördinatie en uitvoering van de bestrijding rond een patiënt met (boviene) tuberculose

GGD

Onderzoek bij patiënten en mogelijk blootgestelden aan boviene tuberculose (ringonderzoek)

GGD

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing buiten ziekenhuis

GGD

Contactopsporing binnen ziekenhuis

Consulent infectiepreventie

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation)

Landelijke surveillance van bacteriestammen

RIVM-CIb-IDS

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD-
tuberculosebestrijding

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

GGD-
tuberculosebestrijding Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

KNCV
Expertisecentra publieke
tuberculosebestrijding

Diagnostisch vademecum (IDS)
Tuberculose
Atypische Mycobacteriën
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van tularemie bij zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder, jager
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Brononderzoek bij dieren naar aanleiding van een humaan geval

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Surveillance van F. tularensis

DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) door de GGD

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en contacten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
WBVR

Typering van stammen bij de mens

WBVR

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van bacteriestammen

RIVM-CIb-IDS

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-EPI
RIVM-CIb-IDS
Arts-microbioloog
Infectioloog

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van virale hemorragische koorts bij zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij dieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Typering van virusstammen

WBVR (veterinaire
BioSafety Level 4
aanwezig )

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van een humaan geval

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WHO World Health Organization (World Health Organization) Reference and
Research Centre for
Arboviruses and
Hemorrhagic Fever
Viruses
Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep A)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens

Erasmus MC
RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Typering van stammen bij de mens

Nog niet mogelijk in
Nederland(BSL4)

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing binnen het ziekenhuis

Arts-microbioloog

Contactopsporing buiten het ziekenhuis

GGD

Coördinatie van de bestrijding

RIVM-CIb-LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

Communicatie (media)

RIVM-CIb-LCI
GGD

Bepalen beleid postexpositieprofylaxe (ribavirine)

Arts-microbioloog
GGD

Organiseren postexpositiebehandeling van contacten

Arts-microbioloog
GGD

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van virusstammen

Gebeurt niet

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst
Arts-microbioloog
(intramuraal)

Publieksinformatie

RIVM-CIb
GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)
RIVM-CIb-IDS
WHO Reference and
Research Centre for
Arboviruses and
Hemorrhagic Fever Viruses
Erasmus MC

Diagnostisch vademecum (IDS)
Ebolavirus
Marburgvirus
Lassavirus
Krim-Congovirus
Richtlijn (LCI)
Lassakoorts
Ebola / Marburg
Krim-Congokoorts


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van virale paarden- encefalomyelitis bij vee

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Primaire laboratoriumonderzoek bij paarden

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Typering van virusstammen

WBVR

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Geen wettelijke
meldingsplicht

Melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) door de GGD

Niet van toepassing

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en blootgestelden

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens

Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)
WBVR

Typering van stammen bij de mens

Niet van toepassing

Bronopsporing bij de mens

GGD (indien betrokken)

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD (indien betrokken)

Landelijke surveillance van patiënten

Gebeurt niet

Landelijke surveillance van virusstammen

Gebeurt niet

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

WBVR

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)): Geen richtlijn beschikbaar.


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van voedselgerelateerde infecties  of besmetting van levensmiddelen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Burger (consument)
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
Voedselbereider (bedrijf)

Onderzoek (inspectie + evt. monstername) op de plaats van de voedselbereiding

NVWA

Laboratoriumonderzoek van voedsel(restanten) en omgevingsmonsters naar aanleiding van humane ziektegevallen

WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)

Toezicht op bereiding en eventuele tracering van voedsel en het nemen van maatregelen (handhaving)

NVWA

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

NVWA
(ExpVV)
RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Verplichting tot bronopsporing, incl. rapportage (conform zoönoserichtlijn 2003/99/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap) NVWA

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) voedselinfecties aan de GGD

Burger (vrijwillig)
Behandelend arts
(verplicht – WPG)
Instellingen (soms
verplicht – WPG)1
NVWA

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb

GGD (bij uitbraak)

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en mogelijk blootgestelden

Behandelend arts
GGD (bij uitbraak)
Eventueel in
samenwerking met andere
organisaties (bv.
ziekenhuis, verpleeghuis)

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Laboratoriumonderzoek van patiëntenmonsters

Microbiologisch
laboratorium

Brononderzoek: enquêtes bij patiënten en mogelijk blootgestelden

GGD

Landelijke surveillance van voedselinfecties en -vergiftigingen

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)
NVWA

Publieksinformatie

RIVM (toolkit)
GGD
Voedingscentrum

Specifieke inhoudelijke deskundigheid RIVM-CIb-EPI
RIVM-CIb-IDS
NVWA

1 Instellingen waar kwetsbare groepen verblijven moeten clusters van gastro-enteritis melden aan de GGD (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, scholen, kindercentra e.d.). Deze meldings- plicht is onafhankelijk van de oorzaak van de infecties.

Diagnostisch vademecum (IDS): Geen informatie.
Richtlijn (LCI)
Melden onveilige levensmiddelen (NVWA)
Informatiemateriaal voedselinfecties (RIVM)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) gevallen van West-Nilevirusinfecties bij zoogdieren

Dierenarts
Dierhouder
Laboratorium

Bestrijdingsplichtig

Ja

Verzamelen van materialen voor (uitbraak) onderzoek bij dode vogels

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre)

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij grote huisdieren

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij vogels

WBVR

Typering van virusstammen

WBVR

Surveillance van West-Nilevirusinfectie bij vogels (sterfte)

DWHC

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)
WBVR
Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Nominale melding van humane gevallen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (dubbele meldingsplicht, WPG groep C)

Behandelend arts
Microbiologisch
laboratorium

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)

GGD

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten

Behandelend arts

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)
Erasmus MC
WBVR

Primaire laboratoriumdiagnostiek bij de mens: serologie

RIVM-CIb-IDS
Erasmus MC
WBVR

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS

Bronopsporing bij de mens

GGD

Contactopsporing (blootgestelden aan dezelfde bron)

GGD

Landelijke surveillance van patiënten

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)

Landelijke surveillance van virusstammen

RIVM-CIb-IDS

Melden van beroepsgerelateerde gevallen aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Arbodienst

Registratie en surveillance van beroepsgerelateerde gevallen

Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten

Voorlichting aan blootgestelden – niet beroepsmatig

GGD

Voorlichting aan blootgestelden – beroepsmatig

Arbodienst

Publieksinformatie

RIVM-CIb
GGD

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-IDS
Erasmus MC
WBVR

Diagnostisch vademecum (IDS)
Richtlijn (LCI)


Activiteit veterinair

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) voedselgerelateerde infecties  of besmetting van levensmiddelen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Burger, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Voedselbereider

Onderzoek (inspectie + evt. monstername) op de plaats van de voedselbereiding

NVWA

Laboratroium onderzoek van voedsel(restanten) naar aanleiding van humane gevallen

WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)

Toezicht op bereiding en eventuele tracering van voedsel

NVWA

Melding van (mogelijke) gevallen van yersiniose bij dieren

Dierenarts

Bestrijdingsplichtig

Nee

Bronopsporing bij dieren naar aanleiding van humane gevallen

NVWA

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

NVWA,  CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute), RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)

Activiteit humaan

Uitvoerende organisatie

Melding van (mogelijke) voedselinfecties aan de GGD

Burger (vrijwillig), Behandelend arts (verplicht – WPG), Instellingen (soms verplicht – WPG)1, NVWA

Anonieme melding van humane gevallen aan RIVM-CIb

GGD (bij uitbraak)

Afname van materialen voor laboratoriumonderzoek bij patiënten en mogelijk blootgestelden

Behandelend arts GGD (bij uitbraak), eventueel in samenwerking met andere organisaties (bv. ziekenhuis, verpleeghuis)

Typering van stammen bij de mens

RIVM-CIb-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

Laboratoriumonderzoek van patiëntenmonsters

Microbiologisch laboratorium

Brononderzoek: enquêtes bij patiënten en mogelijk blootgestelden

GGD

Landelijke surveillance van voedselinfecties en -vergiftigingen

RIVM-CIb-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten), NVWA

Publieksinformatie

RIVM (toolkit), GGD, Voedingscentrum

Specifieke inhoudelijke deskundigheid

RIVM-CIb-EPI, RIVM-CIb-IDS

1 Instellingen waar kwetsbare groepen verblijven moeten clusters van gastro-enteritis melden aan de GGD (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, scholen, kindercentra e.d.). Deze meldings- plicht is onafhankelijk van de oorzaak van de infecties.

Diagnostisch vademecum (IDS) 
Richtlijn (LCI)
Informatiemateriaal voedselinfecties (RIVM)