De griepcampagne is in aantocht. Ongeveer 6 miljoen Nederlanders ontvangen in de komende maanden een uitnodiging voor de griepprik. Het gaat om mensen die extra risico hebben om ernstig ziek te worden door de griep. De griep wordt veroorzaakt door het griepvirus, ook het influenzavirus genoemd.

Mensen van 69 t/m 73 jaar krijgen dit najaar voor het eerst de pneumokokkenvaccinatie aangeboden. Dit zijn alle mensen die geboren zijn in de periode van 1 januari 1948 tot en met 31 december 1952. Een pneumokok is een bacterie waar u ernstig ziek van kunt worden. Vaak zal de pneumokokkenprik op hetzelfde moment met de griepprik worden gegeven.

We hebben sinds vorig jaar ook te maken met het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. De meeste Nederlanders hebben zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De klachten die het coronavirus veroorzaakt lijken op griepklachten. Zowel COVID-19, griep als pneumokokken kunnen een longontsteking veroorzaken. We hebben de meest gestelde vragen van dit moment over COVID-19, de griep(prik) en de pneumokokken(prik) in onderstaand overzicht beantwoord.  

Griep en COVID-19

Ja, dat kan. De kans om griep (en andere luchtwegvirussen) te krijgen neemt wel af als u zich aan de coronamaatregelen houdt. De kans op griep wordt bovendien nog kleiner als u de griepprik haalt.

Het is mogelijk dat mensen griep en COVID-19 tegelijk krijgen. Het zijn twee verschillende infectieziekten die worden veroorzaakt door verschillende virussen. Het is onbekend hoe groot de kans is dat ze gelijktijdig bij iemand aanwezig zijn.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus helpen ook tegen de verspreiding van griep.

Niet alle besmettingen met het griep- of coronavirus verlopen (heel) ernstig. Een groot deel van de mensen heeft er weinig last van. Wel zijn er mensen die meer risico hebben op een ernstig beloop van de griep. Die mensen hebben ook meer risico op een ernstig beloop van COVID-19. Dat kan komen door een hogere leeftijd. Het kan ook door een chronische ziekte van hart, longen, nieren of het afweersysteem. 

Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden van de griep. Zij krijgen elk jaar een uitnodiging voor de griepprik.

Als u een ernstige longontsteking van COVID-19 heeft gehad en daarna ook nog griep krijgt, of andersom, kunt u daar erg ziek van zijn. Een nieuwe infectie van een ander virus of bacterie in een al beschadigde long kan ernstiger verlopen. De herstelfase kan daardoor langer duren of moeizamer zijn.

Nee. Er zijn mensen die meer risico hebben om COVID-19, griep of een pneumokokkeninfectie te krijgen. Dat kan komen door hun hogere leeftijd, door een chronische ziekte of afgenomen afweer door ziekte of medicijnen. Op hetzelfde moment ziek worden van COVID-19, griep of pneumokokken kan, maar het is onbekend hoe groot de kans is.

Pneumokokkenziekte en COVID-19

Ja, dat kan. De kans om pneumokokkenziekte te krijgen neemt wel af als u zich aan alle coronamaatregelen houdt.

Er zijn mensen die meer risico hebben om COVID-19-, griep- of een pneumokokkeninfectie te krijgen. Dat kan komen door hun leeftijd, door een chronische ziekte, of afgenomen afweer door ziekte of medicijnen. Het is niet bekend hoe groot de kans is dat gelijktijdige (ernstige) infectie voorkomt.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus helpen ook tegen de verspreiding van pneumokokken.  

 

Niet alle besmettingen met pneumokokken of het coronavirus verlopen (heel) ernstig. Een groot deel van de mensen heeft er geen of weinig last van. Wel zijn er mensen die meer risico hebben op (ernstige) pneumokokkenziekte of ernstiger beloop daarvan. Meestal is dat een longontsteking. Die mensen hebben ook vaak meer risico op een ernstig beloop van COVID-19. Dat kan komen door een hogere leeftijd. Het kan ook komen door een chronische ziekte van hart, longen, nieren of het afweersysteem. 

Als u een pneumokokkenziekte krijgt na een ernstige longontsteking van COVID-19, of andersom, dan kunt u daar erg ziek van zijn. Een nieuwe infectie van een ander virus of bacterie in een al beschadigde long kan dan ernstiger zijn. De herstelfase kan zo extra lang duren of moeizamer zijn.

Er zijn mensen die meer risico hebben om COVID-19-, griep- of een pneumokokkeninfectie te krijgen. Dat kan komen door hun leeftijd, door een chronische ziekte, of afgenomen afweer door ziekte of medicijnen. Het is niet bekend hoe groot de kans is dat gelijktijdige (ernstige) infectie voorkomt.

Griepprik en het coronavirus

Nee. De griepprik beschermt niet tegen coronavirussen. De griepprik beschermt tegen griep. Griep ontstaat door griepvirussen (influenzavirussen). COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2).

Nee. De coronavaccinatie beschermt niet tegen griepvirussen. De coronavaccinatie beschermt tegen COVID-19. Griep ontstaat door griepvirussen (influenzavirussen). COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2.

Het is verstandig om ook de griepprik te halen. De coronavaccinatie beschermt u niet tegen het griepvirus, maar alleen tegen het coronavirus. Het coronavirus en het griepvirus zijn verschillende virussen. U krijgt de griepprik aangeboden omdat u vanwege uw leeftijd en/of medische aandoening meer kans heeft om ernstig ziek te worden door griep. De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt en daardoor ernstig ziek wordt. En helpt u dus om zo gezond mogelijk te blijven.

Nee. De griepprik beschermt tegen griep en heeft geen invloed op het verloop van COVID-19.

Bijwerkingen die het vaakst voorkomen na de griepprik zijn pijn, roodheid of een lichte zwelling/gevoeligheid op de plek waar u de prik hebt gekregen. Na de griepprik kunt u ook hoofdpijn hebben of u lusteloos voelen. Deze bijwerkingen zijn bijna altijd binnen 2 dagen verdwenen.

 

Krijgt u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts na het halen van de griepprik? Dan adviseren we om u te laten testen op COVID-19 en in ieder geval thuis te blijven tot u de testuitslag weet. Dit geldt ook wanneer u volledig tegen het coronavirus gevaccineerd bent.

Overleg bij twijfel of ernstige klachten altijd met uw huisarts of de huisartsenpost.

Ja. Vorig jaar was de vraag naar de griepprik groter dan verwacht. Er zijn extra vaccins besteld om te zorgen dat we dit jaar in ieder geval voldoende vaccins hebben.

Pneumokokkenprik en coronavirus

Nee, de pneumokokkenprik is geen vaccin tegen COVID-19. COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus. Pneumokokken zijn bacteriën. De pneumokokkenprik beschermt u tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken.

Het is verstandig om ook de pneumokokkenprik te halen. De coronavaccinatie beschermt u niet tegen pneumokokken. U krijgt de pneumokokkenprik aangeboden omdat u vanwege uw leeftijd meer kans heeft om ernstig ziek te worden door pneumokokken.

Nee. De longklachten die je kunt krijgen door COVID-19 worden veroorzaakt door het coronavirus en niet door pneumokokken. De pneumokokkenprik beschermt je alleen tegen de pneumokokkenbacterie.

Bijwerkingen die het vaakst voorkomen na de pneumokkenprik zijn pijn op de plaats waar u de prik hebt gekregen, slaperig, vermoeid of prikkelbaar gevoel of minder eetlust. Na de pneumokokkenprik kunt u ook last krijgen van griepachtige klachten zoals hoofdpijn, verhoging, spierpijn, diarree of buikpijn. Dit gaat meestal binnen 2 dagen over. 

Krijgt u klachten die passen bij COVID-19 zoals verkoudheid, hoesten of koorts na het halen van de griepprik? Dan adviseren we om u te laten testen op COVID-19 en in ieder geval thuis te blijven tot u de testuitslag weet. Dit geldt ook wanneer u volledig tegen het coronavirus gevaccineerd bent.

Overleg bij twijfel of ernstige klachten altijd met uw huisarts of de huisartsenpost

Griepprik en/of pneumokokkenprik veilig halen

Uw huisarts en praktijkmedewerkers zorgen ervoor dat iedereen voldoende afstand kan houden tijdens het vaccinatiespreekuur. Daarnaast vragen zij of mensen klachten hebben die passen bij COVID-19. Wanneer iemand zulke klachten heeft, kan diegene op een later moment de griepprik en/of pneumokokkenprik halen. Het is mogelijk dat u de griepprik en/of pneumokokkenprik op een andere locatie moet halen. Bijvoorbeeld in een sporthal. Alleen de zorgverlener die u de prik geeft, zal binnen 1,5 meter afstand komen. De zorgverlener draagt daarom een chirurgisch mondneusmasker.

Als u de griepprik en/of pneumokokkenvaccinatie eerst heeft gekregen moet u minimaal 1 week (7 dagen) wachten voordat u de coronavaccinatie kunt krijgen. Als u de coronavaccinatie eerst heeft gekregen moet u minimaal 2 weken (14 dagen) wachten voordat u de griepprik en/of pneumokokkenvaccinatie kunt krijgen.

Een interval van minimaal 14 dagen tussen de twee vaccins is beter voor de evaluatie van mogelijke bijwerkingen van het coronavaccin.

Zolang u geen bijwerkingen heeft hoeft u niets te doen. De reden dat er minimaal 14 dagen tussen de coronavaccinatie en de griep- en/of pneumokokkenprik moet zitten heeft te maken met het onderscheid maken tussen mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties. Bij (ernstige) bijwerkingen neemt u contact op met uw huisarts.