In de rechermenubalk vindt u een lijst met veelgestelde vragen over het gebruik van CAROLAComputer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas en de bijbehorende antwoorden. Voordat u contact zoekt met de helpdesk, vragen wij u eerst de pagina met deze vragen te raadplegen.