Deze folder en werkinstructie zijn voor mensen die meewerken aan het ruimen van pluimvee als er vogelgriep is. Het gaat over beschermende maatregelen die jezelf kan nemen bij vogelgriep. Met beschermende maatregelen voorkom je dat jezelf of je omgeving ziek wordt.

De folder en de werkinstructie zijn kunt u downloaden.