We hebben in Nederland veel aandacht voor veilig werken. Maar nog altijd gebeuren er ieder jaar ongeveer 220.000 ongevallen. Daarvan zijn er 2.300 ongevallen ernstig. En 60 mensen overlijden. Maar wat is eigenlijk een arbeidsongeval? En over welke feiten en cijfers hebben we het als we de arbeidsongevallen in kaart brengen?

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaald werk. Dat kan zijn in een bedrijf, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werk aan de weg, bruggen, op het water, etcetera. Sommige ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt zoals amputatie of blindheid, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

 

 

Meer infographics over veilig werken in Nederland

 

Er zijn infographics over de volgende onderwerpen: :

- de top 3 ernstige ongevallen in Nederland;
- de top 4 sectoren met de meeste ongevallen;
- feiten en cijfers over ernstige machineongevallen;
- de top 3 ernstige ongevallen in de agrarische sector;
- de top 3 ernstige ongevallen in de bouw.

Gebruik van de infographics is toegestaan met bronvermelding.

naar de infographics

Feiten en cijfers

  • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven.
  • Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval.
  • Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn 1-2 doden per week.
  • Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Die doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of het ongeval veroorzaakt is door een of meerdere overtredingen van wettelijke bepalingen.
  • Alle door de NLA onderzochte ongevallen uit de periode 1998 tot en met 2014 staan in een database van het RIVM: Storybuilder.
  • Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen. 

Risicovolle werkomstandigheden

Wat zijn risicovolle omstandigheden zijn waaronder veel werknemers werken? Dat zijn bijvoorbeeld situaties waarin zij kunnen uitglijden of vallen, aangereden worden, bekneld raken in een machine of zich snijden aan bewegende objecten.

Naast data over ongevallen heeft RIVM een model dat inzichtelijk maakt welke risico’s werknemers lopen tijdens hun werk. Werkgevers kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van een risico inventarisatie en evaluatie en bij het stellen van prioriteiten op het gebeid van veiligheidsmaatregelen.