WebORCA kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een individueel bedrijf kan de grootste risico’s in het bedrijf benoemen, de risico’s van verschillende medewerkers vergelijken en een beargumenteerde keuze maken uit diverse maatregelen voor het veiliger maken van de werkplek. Brancheorganisaties en andere belangenorganisaties kunnen verschillende beroepen vergelijken, taak-risico analyses maken voor specifieke beroepen en de kwaliteit van de arbocatalogi verbeteren.

Praktijkvoorbeelden

Krijg een goed beeld van het potentieel van WebORCA en lees de praktijkvoorbeelden om te zien hoeveel je kunt doen met WebORCA:

  Kolomboor

   

  Bij een technische dienst staat een 20 jaar oude kolomboor. Er is voor zover bij de huidige medewerkers bekend nooit een ongeval mee gebeurd. Kanttekening daarbij is wel dat niemand er langer werkt dan 8 jaar. De kolomboor wordt gemiddeld 5 keer per maand gebruikt, voor 5 minuten per keer. Nu is er een wettelijke eis dat er een scherm op komt dat de spindel afschermt. Bovendien moet dat scherm met contactbeveiliging zijn uitgevoerd, zodat de machine stopt als het scherm wordt geopend (en de machine alleen draait als het scherm gesloten is). Een dergelijk scherm is echter voor dit merk en type niet te koop.

  Vragen:

  1. Is het werkelijk een zodanig belangrijk risico dat een bestaande kolomboor van een afscherming voor de spindel moet worden voorzien, ook als die niet standaard te koop is?
  2. Wat is het effect van afscherming en een noodstop uit oogpunt van risicovermindering?

  Antwoorden:

  Met WebORCA kan berekend worden dat:

  1. De kans op een dodelijk ongeval bij gebruik van een kolomboor zonder afscherming en noodstop een factor 3,2 hoger is dan de situatie onder gemiddelde werkomstandigheden.
  2. De kans op een ernstig ongeval bij gebruik van een kolomboor met afscherming en noodstop een factor 20 lager is dan de situatie onder gemiddelde werkomstandigheden in Nederland.

  Meer informatie over de inzet van WebORCA bij dit voorbeeld:

  Handschoenen

  In een plaatwerkerij wordt veel met metalen platen gewerkt met scherpe randen. Het betreft een afdeling met allerlei metaalbewerkingsmachines. Veel medewerkers dragen handschoenen, maar niet allemaal. Een belangrijke reden om ze niet te dragen is dat men bang is dat handschoenen gemakkelijk gegrepen worden door bijvoorbeeld een kolomboor. De preventiemedewerker vraagt zich af of er een draagplicht voor handschoenen zou moeten worden ingevoerd.

  Vraag

  Weegt de veiligheidswinst van handschoenen op tegen het mogelijke risico dat deze maatregel met zich meebrengt?

  Antwoord

  Met WebORCA kan berekend worden dat het het beste is om handschoenen te dragen bij de voorbereidende werkzaamheden en ze uit te doen bij het bedienen van machines.

  Meer informatie over de inzet van WebORCA bij dit voorbeeld:

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

   

  Klanten worden soms door verkopers rondgeleid in de productieafdelingen van een metaalconstructiebedrijf. In de praktijk is dat ca. 5 keer per jaar en per keer ca. 1 uur. De ervaring van de verkopers is namelijk dat ze daarmee klanten over de streep kunnen trekken. De productiemedewerkers klagen met enige regelmaat bij de koffieautomaat dat het toch niet kan, dat mensen van kantoor met klanten zomaar rondlopen in de productie zonder veiligheidsschoenen.

  Vragen

  1. Is het werkelijk een zodanig belangrijk risico dat mensen van kantoor veiligheidsschoenen moeten dragen?
  2. Hoeveel wordt de situatie veiliger als er aparte looppaden worden gemaakt?

  Antwoorden

  Met WebORCA kan berekend worden dat:

  1. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMpersoonlijke beschermingsmiddelen) de kans op het krijgen van een ernstig ongeval verkleint met 40%.
  2. Wanneer er bovendien looppaden worden gemaakt de kans op een ernstig ongeval nog eens 4 maal zo klein wordt.

  Meer informatie over de inzet van WebORCA bij dit voorbeeld:

  Ladders en trapjes

   

  Op een verhoging van 130 cm hoogte in een bakkerij staat wat opslag. Het betreft zaken die af en toe nodig zijn, over het algemeen in een handzaam formaat (met  1 hand te dragen). Om bij de opslag te komen bestaan verschillende mogelijkheden zoals een trapje, vaste ladder of losse ladder. Men moet gemiddeld 10 keer per jaar een trap of ladder op om iets op te slaan of uit de opslag te pakken.

  Vraag

  Wat is het risico van het gebruik van verschillende ladders of trapjes?

  Antwoord

  Met WebORCA is te berekenen dat de risico’s uiteen lopen. Vergeleken met de gemiddelde werkomstandigheden in Nederland is er een 10-40% verhoogde kans op een ernstig ongeval.

  Meer informatie over de inzet van WebORCA bij dit voorbeeld:

  Vliegtuigonderhoud

   

  Elk jaar gebeuren er gemiddeld 2 ongevallen met permanent letsel bij een klein vliegtuigonderhoudsbedrijf. De ongevallen gebeuren tijdens het onderhoud van de geïntegreerde drive generator, een onderdeel van de vliegtuigmotor.

  Vragen

  1. Hoe verhoudt het veiligheidsrisico van het bedrijf zich tot andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten?
  2. Hoe kan het bedrijf de risico’s verlagen?

  Antwoorden

  Met WebORCA (Occupational Risk Calculator) kan berekend worden dat:

  1. Het bedrijf inderdaad een groter arbeidsveiligheidsrisico heeft ten opzichte van vergelijkbare bedrijven met gemiddelde werkomstandigheden.
  2. Verbetering is mogelijk door gebruik te maken van de risico reductie module. WebORCA geeft suggesties voor een set van maatregelen, zoals het gebruik van afscherming en training van de werknemers. Implementeren van deze maatregelen voor 6200 euro verhoogt de veiligheid van het bedrijf naar gemiddelde veiligheidsstandaarden.

  Meer informatie over de inzet van WebORCA bij dit voorbeeld: