Lees de ervaringen van andere bedrijven om te zien welke resultaten zij behaald hebben met WebORCA.

  1. Eén van de bedrijven die meewerkte aan de test was Strukton Rail (SR). SR werkte al  met een model, dat in de praktijk niet ideaal bleek te zijn. Dat was meer een opsomming van gevaren in plaats van een lijst die als basis kon dienen voor een plan van aanpak om de veiligheid te verbeteren. Men wilde graag meedoen aan de test met een systeem waarbij aan bepaalde risico’s prioriteit gegeven kon worden. De belangrijkste vraag waar men antwoord op wilde hebben was dan ook: Welke maatregelen kunnen bij implementatie leiden tot een forse risicoreductie? ORCAOccupational Risk Calculator maakte het mogelijk een keuze te maken uit de maatregelen die het eerst zouden moeten worden ingevoerd. Meer over dit voorbeeld in: Uitgerekend Veilig werken brochure.
  2. Een metaalverwerkingsbedrijf heeft met behulp van de methode Fine & Kinney alle arbeidsrisico’s berekend als aanvaardbaar. Gebruik van ORCA gaf een ander beeld. Een van de conclusies was dat een bepaalde groep werknemers een risico op dodelijk letsel liep dat 8 x zo hoog was als het risico op een dodelijk ongeval dat een gemiddelde werknemer in Nederland loopt.
  3. Een bedrijf in de papier- en kartonindustrie was in discussie met de arbeidsinspectie over het wel of niet nemen van kostbare maatregelen om het risico op ernstig letsel door beknellingen te verkleinen. Er waren twee mogelijke maatregelen. De ene mogelijkheid was een zeer kostbare maatregel die de blootstelling aan de gevaren aanzienlijk verminderde, de andere mogelijkheid een relatief goedkope maatregel die de ernst van het letsel aanzienlijk verminderde. Met ORCA is een risicobeoordeling gemaakt van de effecten van deze twee verschillende maatregelen. Uiteindelijk is gekozen voor de goedkopere maatregel, omdat deze in dit geval het risico bijna net zoveel verminderde. Tegelijkertijd werden maatregelen genomen om de werkomstandigheden te verbeteren, waardoor het risico per uur afnam. Meer over dit voorbeeld kunt u lezen in: artikel kartonfabricage.
  4. De toenmalige assurance manager en veiligheidskundige van een bedrijf zegt over zijn ervaring met ORCA: “mensen willen weten aan welk knopje ze moeten draaien om ongevallen te voorkomen. Helaas is dat een utopie, dit zal nooit kunnen. Maar ORCA vertelt mij wel aan welke knopjes ik moet draaien om een zo groot mogelijke verbetering te krijgen.”