Ernstige arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden als meer inzicht is in de achterliggende oorzaken.

Direct Storybuilder applicatie downloaden:

Voor wie?

Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen. Dit kan helpen bij het opstellen van inspecties en het uitvoeren van verbeteringen om arbeidsongevallen te voorkomen.

Informatie over directe en achterliggende oorzaken

Voor alle type ongevallen zijn zogenaamde factsheets opgesteld, die aangeven hoeveel ongevallen er plaats vinden, en hoe ernstig deze zijn.

Maar ook informatie over:

  • Directe oorzaken (bijvoorbeeld voetganger was onzichtbaar voor bestuurder)
  • Achterliggende oorzaken die teruggevoerd kunnen worden naar taken van het management (bijvoorbeeld zorgen voor een voetgangersgebied waarin geen voertuigen kunnen komen).
  • Daarnaast zijn er analyses gemaakt over arbeidsongevallen in een groot aantal sectoren en met specifieke producten als liften of heftrucks

Een voorbeeld in de praktijk

De bouwsector heeft Storybuilder aangepast zodat de methode toepasbaar is voor hun sector. Kijk voor meer informatie opĀ http://www.bouwongeval.nl/.

Leren van ongevallen met Storybuilder

(Een animatie. De kaart van Nederland.)

VOICE-OVER: Per jaar gebeuren er ongeveer 2.300 ernstige ongevallen op de werkvloer.
Ongevallen komen voor in alle bedrijfstakken en kunnen serieuze gevolgen hebben.
Zo ook laatst bij Hans.
Hij valt van een ladder, loopt ernstige botbreuken op en kan enkele weken niet werken.

(Hans ligt in een ziekenhuisbed. Mensen op kantoor.)

Iedereen wil een veilige werkplek, werknemers en werkgevers.
Maar hoe herkent u risicovolle situaties?
Om te leren van ongevallen en ze te voorkomen heeft het RIVM Storybuilder ontwikkeld.
In de Storybuilder-database staat informatie over meer dan 30.000 ongevallen.
Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de achterliggende oorzaken?
We kijken nog eens naar het ongeval van Hans.
Hij moet een kapotte lamp op hoogte vervangen.
Hans heeft geen instructies gekregen voor veilig werken met ladders.
Hij zet de ladder te schuin tegen de muur.
Ook is er geen antislipmat beschikbaar voor de ladder, ondanks de gladde vloer.
Terwijl Hans naar boven klimt, glijdt de ladder onder hem weg.
Hans valt en komt hard op zijn arm terecht.
Terug naar Storybuilder.
Er zijn 36 typen ongevallen. Zoals bij Hans: vallen van een ladder.
Elk ongeval is in beeld te brengen met een ongevalspad.
Zo'n pad laat zien waardoor het ongeval kon gebeuren.
De kracht van Storybuilder is de grote hoeveelheid data over ongevallen.
Het geeft informatie over oorzaken en is gebaseerd op tienduizenden ongevalsbeschrijvingen.
Dit laat zien waar u alert op moet zijn en het geeft de onderbouwing die u nodig heeft om maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, in alle bedrijfstakken.

(Een bouwplaats.)

Bij werkzaamheden op hoogte.

(Een man op een steiger.)

Op kantoor.

(Mensen op kantoor. Een betonmolen.)

Tijdens werk met machines.

(Een magazijn.)

Of in een magazijn.
Zo kunt u de werkvloer nog veiliger maken.
Meer weten? Neem contact op met het RIVM.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rivm.nl/veiligwerken.)