Lees op deze pagina ter inspiratie de belangrijkste laatste minuut checks om ongevallen in besloten ruimtes te voorkomen. Wat kunnen uw medewerkers het beste nog even checken voordat zij aan hun klus in de ruimte beginnen?

De onderstaande laatste minuut checks zijn inspiratie en zijn niet toegespitsts op een eigen werkomgeving. Werk altijd op basis van een taakgerichte risico-inventarisatie en evaluatie die speciaal is voor jouw bedrijf en omstandigheden. Let er ook op dat je bevoegd bent om het werk uit te voeren en hiervoor goed getraind bent. Kijk voor tips bij het maken van een risico-inventarisatie op arboportaal of vraag het na bij je brancheorganisatie.

Vraag jezelf altijd eerst af of het echt noodzakelijk is de besloten ruimte te betreden. Als het echt nodig is, zorg dan dat je zo kort mogelijk in de ruimte bent.

1. Zorg dat er geen gevaarlijke stoffen in de lucht kunnen komen.

Toevoer van een gevaarlijke stof is een belangrijke oorzaak van ongevallen in besloten ruimtes. Bijvoorbeeld doordat een installatieonderdeel lekt of als gevolg van werkzaamheden met bijvoorbeeld oplos- of schoonmaakmiddelen

2. Zorg dat er genoeg zuurstof in de lucht is en blijft

De lucht in een besloten ruimte moet altijd genoeg zuurstof bevatten. Andere (niet-brandbare) gassen kunnen zuurstof verdringen. Dit kan ook een gevolg zijn van chemische of biologische reacties, zoals het drogen van verf- of kitsoorten.

3. Zorg voor een goede ventilatie.

Bij veel ongevallen in besloten ruimtes is de ventilatie in de ruimte onvoldoende of is er iets mis met de toevoer van schone ademlucht. De ventilatie is bijvoorbeeld niet (meer) goed aangesloten of is staat uit.

4. Meet de kwaliteit van de lucht regelmatig tijdens de werkzaamheden.

In meer dan de helft van de ernstige ongevallen in besloten ruimtes is de kwaliteit van de atmosfeer niet goed of wordt de kwaliteit niet vaak genoeg gemeten en gevolgd.

5. Tref voorbereidingen voor een redding, zonder dat de redder daarbij gevaar loopt.

Hiervoor is het nodig om continu toezicht te houden vanaf een veilige positie (buiten de besloten ruimte). Ook kan het nodig zijn om een veiligheidsharnas met veiligheidslijn te gebruiken.