De informatie op deze webpagina gaat over ongevallen op het werk waarbij een medewerker letsel opliep door contact met een heet oppervlak. Ook contact met (gecontroleerd) open vuur, zoals een brander in een keuken, wordt hier meegenomen.Het zijn feiten en cijfers over aantallen, gevolgen en achterliggende oorzaken van de ongevallen. Wat is er gebeurd en waar ging het mis?

In de periode van 1998 tot en met 2014 zijn 45 ongevallen van dit type gemeld bij de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). Meer dan de helft van de slachtoffers houdt permanent letsel over aan het ongeval.

71% van alle slachtoffers moest als gevolg van het ongeval worden opgenomen in het ziekenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat het mis?

Een ongeval heeft vaak meerdere achterliggende oorzaken. Er gaan meer dingen mis. Wanneer we kijken naar ongevallen waarbij er sprake is van contact met een heet oppervlak, heeft het slachtoffer in 31% van de gevallen het evenwicht verloren. Iemand denkt bijvoorbeeld dat hij of zij gaat vallen en grijpt per ongeluk een zeer warme leiding vast om dit te voorkomen. Bij 31% van de ongevallen is er ook sprake van slachtoffers die onvoldoende afstand hebben gehouden tot de hete oppervlakken. Tot slot, bij 18% van de ongevallen is niet voorkomen dat het slachtoffer de gevarenzone heeft kunnen betreden.