Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een unieke database - Storybuilder - met informatie die het mogelijk maakt om te leren van ongevallen. Informatie over circa 31.000 ernstige ongevallen in de periode 1998 tot en met 2014. Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de achterliggende oorzaken? 

De ongevallen in de database zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014. Ze  hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Inspectie SZWSociale zaken en werkgelegenheid. De Inspectie heeft de ongevallen onderzocht en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft ze geanalyseerd. 

Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen. Dit kan helpen bij het opstellen van inspecties en het uitvoeren van verbeteringen om arbeidsongevallen te voorkomen. Het is mogelijk de Storybuilder applicatie te downloaden. De software is best complex.  Het RIVM werkt samen met sectororganisaties en arboprofessionals aan instrumenten om deze data op een toegankelijke manier in de praktijk te kunnen gebruiken.

Informatie factsheets op lerenvoorveiligheid.nl

De factsheets op deze website waren niet meer actueel en zijn daarom verwijderd.

Actuele informatie over ongevalsanalyses is te vinden op  lerenvoorveiligheid.nl

Heeft u vragen over specifieke analyses van ernstige arbeidsongevallen, neem dan contact met ons op via veiligwerken@rivm.nl

Leren van ongevallen met Storybuilder

(Een animatie. De kaart van Nederland.)

VOICE-OVER: Per jaar gebeuren er ongeveer 2.300 ernstige ongevallen op de werkvloer.
Ongevallen komen voor in alle bedrijfstakken en kunnen serieuze gevolgen hebben.
Zo ook laatst bij Hans.
Hij valt van een ladder, loopt ernstige botbreuken op en kan enkele weken niet werken.

(Hans ligt in een ziekenhuisbed. Mensen op kantoor.)

Iedereen wil een veilige werkplek, werknemers en werkgevers.
Maar hoe herkent u risicovolle situaties?
Om te leren van ongevallen en ze te voorkomen heeft het RIVM Storybuilder ontwikkeld.
In de Storybuilder-database staat informatie over meer dan 30.000 ongevallen.
Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de achterliggende oorzaken?
We kijken nog eens naar het ongeval van Hans.
Hij moet een kapotte lamp op hoogte vervangen.
Hans heeft geen instructies gekregen voor veilig werken met ladders.
Hij zet de ladder te schuin tegen de muur.
Ook is er geen antislipmat beschikbaar voor de ladder, ondanks de gladde vloer.
Terwijl Hans naar boven klimt, glijdt de ladder onder hem weg.
Hans valt en komt hard op zijn arm terecht.
Terug naar Storybuilder.
Er zijn 36 typen ongevallen. Zoals bij Hans: vallen van een ladder.
Elk ongeval is in beeld te brengen met een ongevalspad.
Zo'n pad laat zien waardoor het ongeval kon gebeuren.
De kracht van Storybuilder is de grote hoeveelheid data over ongevallen.
Het geeft informatie over oorzaken en is gebaseerd op tienduizenden ongevalsbeschrijvingen.
Dit laat zien waar u alert op moet zijn en het geeft de onderbouwing die u nodig heeft om maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, in alle bedrijfstakken.

(Een bouwplaats.)

Bij werkzaamheden op hoogte.

(Een man op een steiger.)

Op kantoor.

(Mensen op kantoor. Een betonmolen.)

Tijdens werk met machines.

(Een magazijn.)

Of in een magazijn.
Zo kunt u de werkvloer nog veiliger maken.
Meer weten? Neem contact op met het RIVM.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rivm.nl/veiligwerken.)

Leren van ongevallen

Lees meer over oorzaken van ongevallen. Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waar de oorzaken? Verhalen, feiten en safety checks over verschillende soorten ongevallen.