Sommige beroepen zijn gevaarlijker dan anderen. Hoeveel risico iemand loopt hangt af van de tijd die iemand blootstaat aan risicovolle situaties en aan de kwaliteit van de werkomstandigheden. Informatie hierover is beschikbaar gekomen door een aantal onderzoeken uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze informatie wordt in WebORCA gebruikt om risico’s te kwantificeren, maar levert ook op zichzelf een verrassend beeld van de gevaren waar mensen op het werk aan bloot staan.

Gevaren waar de meeste werknemers aan worden blootgesteld

De meeste werknemers lopen of staan tijdens het werk, waardoor ze een kans hebben om te struikelen of uit te glijden. Het gevaar dat op de tweede plaats staat in de top 5 van risicovolle situaties naar aandeel van werkende beroepsbevolking is vallen van trap of helling, zie de tabel hieronder. Zo’n 62 % van de Nederlandse beroepsbevolking staat aan dit risico bloot. Het aantal uren dat mensen dit doen is wel veel minder dan de andere gevaren in de top 5. Opvallend is agressie, dat op de 5e plaats staat, met een aandeel van 28% van de beroepsbevolking.

Gevaren waar de meeste mensen aan worden blootgesteld

Gevaar

 

Aandeel van de beroepsbevolking

 

Jaarlijkse blootstelling (uren)

 

 

Struikelen of uitglijden

 

90%

4.335.000.000

 

Vallen van trap of helling

 

62%

353.000.000

 

Contact met elektrische apparatuur

 

53%

3.638.000.000

 

Opbotsen tegen een object

 

34%

1.741.000.000

 

Agressie (van mensen)

 

28%

1.495.000.000

 

Top 5 risicovolle situaties

Een heel ander beeld ontstaat als een overzicht gemaakt wordt van de top 5 van risicovolle situaties. Het gaat hier om de mensen die blootgesteld zijn. Het aandeel van de Nederlandse beroepsbevolking dat blootstaat aan het werken met explosieven is klein, minder dan 1%. Maar die kleine groep werkt per persoon gemiddeld bijna 1100 uur per jaar met explosieven en dus met een kans op een ongeval met explosieven, zie onderstaande tabel. Per jaar wordt gemiddeld 1680 uur gewerkt.

Top 5 risicovolle situaties

Risicovolle situatie

Gemiddeld aantal uren per jaar

Chemische explosies door explosieven

1095

Contact met elektrische apparatuur

 

930

Chemische explosie door stof

 

910

Exothermische chemische explosie

 

882

Contact met elektrische bedrading

 

826

Blootstelling en gevaren voor verschillende beroepsgroepen

Voor 40 beroepsgroepen is bepaald aan hoeveel gevaren deze mensen tegelijkertijd blootstaan en wat de gemiddelde blootstellingsduur is in uren per jaar per gevaar. Bovenaan staan de machinebankwerkers, monteurs, en reparateurs die aan gemiddeld 10,5 gevaren tegelijkertijd blootstaan gedurende gemiddeld 1030 uur per jaar per gevaar. Secretaresses staan onderaan met gemiddeld 2,7 gevaren gedurende gemiddeld 470 uur per jaar per gevaar.

Meer weten?