Van een groot aantal sectoren zijn analyses gemaakt van de belangrijkste type ongevallen, de achterliggende oorzaken en preventieve maatregelen.

Opbouw factsheets

De factsheets geven inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen in de sector of branche.

In de factsheets komen vragen aan de orde als:

  • wat was het beroep van het slachtoffer,
  • wat was het slachtoffer aan het doen
  • wat was de ernst en aard van het letsel,
  • wat voor type ongeval vond er plaats,
  • wat zijn de directe oorzaken
  • wat zijn de achterliggende oorzaken..

Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

Bekijk de factsheets hieronder.