Bepaalde machines en gereedschappen komen in verschillende sectoren voor, maar kennen dezelfde achterliggende oorzaken en preventieve maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Opbouw factsheets

De factsheets geven inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met machines en gereedschappen.

In de factsheets komen vragen aan de orde als:

  • wat was het beroep van het slachtoffer,
  • wat was het slachtoffer aan het doen
  • wat was de ernst en aard van het letsel,
  • wat voor type ongeval vond er plaats,
  • wat zijn de directe oorzaken
  • wat zijn de achterliggende oorzaken..

Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen

Bekijk de 'Factsheets' rechts op deze pagina.