Hebben jongeren meer of andere type ongevallen en zijn de achterliggende oorzaken dezelfde als van oudere werknemers?

Opbouw factsheets

Voor een aantal sectoren is specifiek gekeken naar de achterliggende oorzaken van arbeidsongevallen van jongeren. Daarnaast is een analyse gemaakt van alle ongevallen met uitzendkrachten.

In de factsheets komen vragen aan de orde als:

  • wat was het beroep van het slachtoffer,
  • wat was het slachtoffer aan het doen
  • wat was de ernst en aard van het letsel,
  • wat voor type ongeval vond er plaats,
  • wat zijn de directe oorzaken
  • wat zijn de achterliggende oorzaken.

Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen

Bekijk de factsheets aan de rechterkant van deze pagina.