Er zijn 36 verschillende type ongevallen te onderscheiden, die in 7 categorieën zijn samengevoegd. Voor elk type ongeval beschrijft een factsheet de belangrijkste oorzaken en gevolgen.

Opbouw factsheets

Voor elk type ongeval is er een factsheet met de belangrijkste oorzaken en gevolgen. Deze factsheet geeft achtereenvolgens weer: 

  1. Beschrijving van het type ongeval (bijvoorbeeld aanrijden door voertuig, of agressie).
  2. Overzicht van het aantal ernstige ongevallen van dit type dat jaarlijks aan de arbeidsinspectie gerapporteerd wordt en een indicatie van ernst en type letsel.
  3. Overzicht van de belangrijkste activiteiten die een persoon uitvoerde toen het ongeluk gebeurde of andere belangrijke factoren (bijvoorbeeld type gebruikt gereedschap, machine, of materiaal, of snelheid van voertuig).
  4. Directe oorzaken; deze geven aan waar het mis ging.
  5. Achterliggende oorzaken; deze geven aan hoe en waarom het mis ging.

U vindt de factsheets in de rechterkolom.