RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met een groep wetenschappelijke experts en veiligheidskundigen aan een toegankelijke database met werkende veiligheidsmaatregelen. Het doel is te zorgen dat veiligheidskundigen bij bedrijven maatregelen op een laagdrempelige manier kunnen invoeren én opvragen.

Veiligheidsprofessionals ondernemen van alles om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Veelvoorkomende systematische aanpakken die als ‘interventie’ worden ingezet zijn bijvoorbeeld de invoering van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) of het lopen van veiligheidsrondes. De afgelopen jaren is verschillende keren geconstateerd dat veiligheidskundigen behoefte hebben aan kennis over werkende veiligheidsmaatregelen. Zo bleek in 2015 uit onderzoek van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en TNO dat veiligheidskundigen grote behoefte hebben aan informatie over veiligheidsmaatregelen die in de praktijk écht werken.

Mede naar aanleiding daarvan is RIVM in 2016 samen met een groep wetenschappers én enthousiaste veiligheidskundigen gestart met het ontwikkelen van een een raamwerk en protocol voor het beschrijven van interventies op het gebied van veilig werken. Het idee is dat de maatregelen op een eenduidige manier worden beschreven aan de hand van enkele toetsende vragen.

IInmiddels zijn de eerste interventies beschreven. De komende jaren wordt de interventiedatabase verder ontwikkeld en gevuld, in nauwe samenwerking met de doelgroep.

De kennis en ervaringen die RIVM heeft opgedaan met de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven komen goed van pas bij de ontwikkeling van een database voor veiligheidsinterventies.