Door resilience kunnen teams in bedrijven veilig blijven werken, ook bij onverwachte situaties. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in samen met een groep van twintig veiligheidskundigen ‘Resilience in Vijf Stappen’ ontwikkeld. Een manier om succesvol om te kunnen gaan met onverwachte situaties en onvoorziene risico’s. Het bijbehorende kaartspel is erop gericht typische valkuilen die gepaard gaan met improvisatie, tijdsdruk en onzekerheid te herkennen, erkennen en mogelijk te vermijden.

Stel van te voren de volgende vragen om te bepalen of het terecht is dat je terugvalt op resilience?

  • Is het echt zo dat de normale regels en procedures niet van toepassing zijn?
  • Is het niet improviseren uit gemakzucht?
  • Wat zijn dan precies de onzekerheden?
  • En hoe zit het met de tijdsdruk?

De vijf stappen

Stap 1: Geef jezelf tijd
Bespreek met je team en je opdrachtgever hoe je extra tijd kunt creëren voor het nemen van een veerkrachtige beslissing.

Stap 2: Zoek verschillende perspectieven
Stel een team samen met collega’s die je bij probleemanalyse en mogelijke oplossing(en) kunnen helpen. Selecteer niet alleen gelijkgestemden. Wees duidelijk wie welke rol heeft.

Stap 3: Denk in scenario’s
Denk driedimensionaal en denk voor- en achterwaarts in de tijd. Doordenk diverse opties (minimaal 3). Hoe zit per scenario de (veiligheids)marge in elkaar? Maak de scenario’s zo concreet mogelijk (denk ook na over ‘details’).

Stap 4: Raadpleeg de advocaat van de duivel
Door zelfreflectie (intern) of een second opinion (extern). Hoe zou een rechter de voorgenomen beslissing beoordelen, mocht het toch mis gaan? Zou je je eigen familie aan het risico willen blootstellen? Etc.

Stap 5: Monitor
Bepaal wanneer en waar je opnieuw wilt beoordelen of de gekozen oplossing werkt. Bedenk wanneer er geen weg terug meer is. Zorg dat je directe feedback terugkrijgt over hoe de oplossing het doet.