Prijs voor diegene die de samenwerking op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid buitengewoon heeft versterkt.

Het RIVM zet zich met partners in voor een veiliger Nederland. Samenwerken en kennis uitwisselen over veiligheid, milieu en gezondheid is hiervoor essentieel. Het RIVM heeft de prijs in het leven geroepen om dit te stimuleren. 

De prijs is voor de persoon die: 

  • zich met veel enthousiasme en bevlogenheid inzet op het snijvlak van veiligheid, milieu en gezondheid; 
  • de samenwerking en verbinding versterkt tussen mensen en organisaties in dit werkveld; 
  • hieraan bijdraagt door toonaangevende producten, projecten en organisatievormen te realiseren; 
  • dit gedachtegoed uitdraagt bij partners, opdrachtgevers, ‘het beleid’, en in de maatschappij, en het op de agenda weet te zetten?

Uitreiking

De prijs, bestaande uit een beeldje dat samenwerking en verspreiding van kennis uitdrukt, maar ook staat voor kwetsbaarheid van een leven, is uitgereikt op donderdag 31 januari 2019 tijdens de directeurenbijeenkomst van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's en het RIVM. 

Jury

De jury bestaat uit: Arjen Littooij, (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Jan Willem Strebus (Omgevingsdienst Twente), Hugo Backx (GGDGHOR NL) en Aukje Hassoldt (RIVM, voorzitter)

Jan Kliest 

De prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Jan Kliest, die in 2013 overleed. Hij was hoofd van het centrum Inspectie-, Milieu en Gezondheidsadvisering en het centrum Veiligheid bij RIVM. Dankzij hem is de crisisresponsorganisatie van het RIVM opgebouwd. Zijn motto was: “Kennis is macht, maar kennis delen is kracht.” 

Meer weten? Mail dan naar RIVMJanKliestprijs@rivm.nl