Wij vragen u om concept-VSIVerpleegkundig Stappenplan Infectieziekten te toetsen aan de praktijk. Uw reactie kunt u doorgeven aan uw vertegenwoordiger in het in het Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding (POIProvinciaal Overleg Infectieziektebestrijding). Een gebundelde provinciale reactie kan vervolgens via de provinciale afgevaardigde van het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVILandelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding ) worden doorgestuurd naar de LOVI- redactieraad. Voor het doorgeven van reacties kunt u het Word-bestand met regelnummering van de betreffende VSI gebruiken. De conceptversies staan minstens vier maanden gepubliceerd als concept. In die tijd  kunt u reageren. Daarna verwerkt de redactieraad de commentaren en zullen de concepten worden vastgesteld. 

De ontwikkeling van de VSI (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten) is in handen van de LOVI-redactieraad. Deze bestaat uit: Mirian Bongartz (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg Noord), Gerry van Renselaar (GGD Flevoland), Alice Prenger (Hulpverleningsdienst Groningen), Lian Bovee (GGD Amsterdam), Ton Oomen en Corien Swaan (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CIbCentrum Infectieziektebestrijding/LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding).