De factsheet Analyse van ongevallen bij het Vervaardigen van bouwmaterialen geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij het vervaardigen van bouwmaterialen. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.